Препарати

КОЛЗОР ТРИО ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  05.01.2024

  • Missing thumbnail

   • Механизъм и спектър на действие: КОЛЗОР ТРИО ЕК е селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели.
   • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИРапица – 400мл/дка
   • Карантинен срок (дни): не се изисква

   • Регистрации на КОЛЗОР ТРИО ЕК за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    400 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 00-09 (след сеитба – поникване: показване на котиледоните на почвената повърхност)
    * да не се прилага този продукт и всички други продукти, съдържащи диметахлор, кломазон и напропамид повече от веднъж на 3 години на една и съща площ.