Препарати

КОКТЕЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  29.04.2024

  • Missing thumbnail

   КОКТЕЛ  е тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели

   Механизъм и спектър на действие:

   КОКТЕЛ е системен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни треви и широколистни плевели. Комбинация от неселективен хербицид (глифозат) и хормон (MCPA). Глифозатът се абсорбира от листата и нежните издънки на плевелите и инхибира ензима EPSPS чрез инхибиране на биосинтезата на ароматни аминокиселини. MCPA се абсорбира от листата и корените на широколистните плевели и се движи през симпласта и апопласта и се натрупва в млади меристематични тъкани, като инхибира растежа на плевелите.

   Начин на приложение: Равномерно пръскане на листата на плевелите, без капчиците да влизат в контакт с листата или нежните издънки или плодовете на културите, за да се избегне натрупването на остатъци върху плодовете.

   Фитотоксичност:

   Продуктът може да увреди чувствителни култури като лозя, овощни дървета, градинарство, люцерна и др., така че избягвайте контакта на продукта с тези култури дори под формата на въздушни капчици от разтвора за пръскане.

   РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИЯбълки, Круши, Цитрусови, Маслини – 400-600мл/дка

   Карантинен срок (дни): 15

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на КОКТЕЛ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   400 - 600 мл/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Допълнителна информация

   Внася се в начални фази и активен растеж на плевелите пролет-лято.

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 90 дни
   Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   400 - 600 мл/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Допълнителна информация

   Внася се в начални фази и активен растеж на плевелите пролет-лято.

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 90 дни
   Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   400 - 600 мл/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Допълнителна информация

   Внася се в начални фази и активен растеж на плевелите пролет-лято.

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 90 дни
   Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   400 - 600 мл/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Допълнителна информация

   Внася се в начални фази и активен растеж на плевелите пролет-лято.

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 90 дни
   Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   400 - 600 мл/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза Начални фази и активен растеж на плевелите пролет-есен

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 180 дни
   Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   400 - 600 мл/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Допълнителна информация

   Внася се в начални фази и активен растеж на плевелите пролет-лято.

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 90 дни
   Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   400 - 600 мл/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Допълнителна информация

   Внася се в начални фази и активен растеж на плевелите пролет-лято.

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 90 дни
   Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка