Препарати

КОЗАВЕТ ДФ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • SPe8 - Опасен за пчелите

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

05.01.2024

 • Missing thumbnail

  КОЗАВЕТ ДФ е фунгицид, съдържащ 80 % сяра под формата на водоразтворими гранули (ВГ) за контрол на брашнеста мана по широк кръг от култури. Действа при контакт и чрез изпаренията си върху дихателната система на патогена. Подобрената формулация на продукта оптимизира ефективността и намалява образуването на прах за по-голямо удобство при неговата употреба. Поради контактното действие на КОЗАВЕТ ДФ, е необходимо добро покритие на всички част от растението подлежащи на защита от патогените.

 • Регистрации на КОЗАВЕТ ДФ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  500 г/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се при първи симтоми.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  500 г/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се при първи симтоми.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  500 г/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се при първи симтоми.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  800 г/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 25 до BBCH 77 (Забележими 5 братя до късна млечна зрелост ).

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  750 г/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се при първи симптоми.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  500 г/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се при първи симптоми.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  1250 г/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при първи симптоми до BBCH 79 ( Повечето от зърната се събират, грозда се затваря).

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  800 г/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 25 до BBCH 77 (Забележими 5 братя до късна млечна зрелост ).

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  500 г/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се при първи симтоми.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  500 г/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се след BBCH 69 (Край на цъфтежа (паднали са всички венчелистчета.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  800 г/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 25 до BBCH 77 (Забележими 5 братя до късна млечна зрелост ).

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  500 г/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се при първи симтоми.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  800 г/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 25 до BBCH 77 (Забележими 5 братя до късна млечна зрелост ).

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  500 г/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се при първи симтоми.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  500 г/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при първи симптоми до BBCH 69 (Край на цъфтежа).

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  750 г/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се преди BBCH 57 (Чашелистчетата са отворени; вижда се връхчето на венчето (още затворено)) или след BBCH 69 (Край на цъфтежа (паднали са всички венчелистчета)).

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  500 г/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се преди BBCH 59 (Масова бутонизация).