Препарати

КЛОУЗЪР 120 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • Опасен за пчелите.

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

10.09.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на КЛОУЗЪР 120 СК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 20-49 (10 или повече същински листа разтворени-достигнат е типичния размер на главата).
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода мин/макс л/дка– 20 – 100 л/дка
   Приложение при появата на първите насекоми

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 20-49 (10 или повече същински листа разтворени-достигнат е типичния размер на главата).
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода мин/макс л/дка– 20 – 100 л/дка
   Приложение при появата на първите насекоми

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Белокрилки

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   При декоративни храсти и дървета, цветя
   Внася се във фаза ВВСН 12- 59

   Брой мин/макс приложения – 1-2

   Интервал между приложенията – 7

   Вода мин/макс л/дка– 20 – 200 л/дка
   Приложение при поява на първите насекоми

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   1 дни

   Вреда

   Белокрилки

   Доза

   20 - 40 мл/дка

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   Прилага се на открито ВВСН 20-59 (десет и повече листа на главното стъбло-девет или повече съцветия) ВВСН 69-87 (девет или повече съцветия с разц. цветове-70% от плодовете стипичен цвят на зреене) оранжерии ВВСН 20-87 (десет и повече листа на главното стъбло-70% от плодовете стипичен цвят на зреене)
   Брой мин/макс приложения – 1-2

   Вода мин/макс л/дка– 50 – 150 л/дка

   Интервал между приложенията – 7
   Приложение при силно нападение

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Белокрилки

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   Прилага се на Открито ВВСН 20-59 (десет и повече листа на главното стъбло-девет или повече съцветия) ВВСН 69-87 (девет или повече съцветия с разц. цветове-70% от плодовете стипичен цвят на зреене) оранжерии ВВСН 20-87 (десет и повече листа на главното стъбло-70% от плодовете стипичен цвят на зреене).
   Брой мин/макс приложения – 1-2

   Вода мин/макс л/дка– 50 – 150 л/дка

   Интервал между приложенията – 7

   Приложение при поява на първите подвижни форми

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Щитоносни въшки

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 51-59 (набъбване на неразцъфтелите пъпки-повечето цветове с венчелистчета оформят куха топка), ВВСН 69-85 (край на цъфтеж-напреднало узряване)

   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода мин/макс л/дка– 100 – 150 л/дка

   Приложение при поява на първите подвижни форми/ларви (когато повечето яйца са се излюпили) .

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 20-49 (10 или повече същински листа разтворени-достигнат е типичния размер на главата).
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода мин/макс л/дка– 20 – 100 л/дка
   Приложение при появата на първите насекоми

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 20-49 (10 или повече същински листа разтворени-достигнат е типичния размер на главата).
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода мин/макс л/дка– 20 – 100 л/дка
   Приложение при появата на първите насекоми

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   1 дни

   Вреда

   Белокрилки

   Доза

   20 - 40 мл/дка

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   Прилага се на открито ВВСН 20-59 (десет и повече листа на главното стъбло-девет или повече съцветия) ВВСН 69-87 (девет или повече съцветия с разц. цветове-70% от плодовете стипичен цвят на зреене) оранжерии ВВСН 20-87 (десет и повече листа на главното стъбло-70% от плодовете стипичен цвят на зреене)
   Брой мин/макс приложения – 1-2

   Вода мин/макс л/дка– 50 – 150 л/дка

   Интервал между приложенията – 7
   Приложение при силно нападение

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Щитоносни въшки

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 51-59 (набъбване на неразцъфтелите пъпки-повечето цветове с венчелистчета оформят куха топка), ВВСН 69-85 (край на цъфтеж-напреднало узряване)

   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода мин/макс л/дка– 100 – 150 л/дка

   Приложение при поява на първите подвижни форми/ларви (когато повечето яйца са се излюпили) .

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН20-49 (10 или повече същински листа разтворени-типичен размер, форма достигнати).
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода мин/макс л/дка– 20 – 100 л/дка
   Приложение при появата на първите насекоми

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Щитоносни въшки

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 51-59 (набъбване на неразцъфтелите пъпки-повечето цветове с венчелистчета оформят куха топка), ВВСН 69-85 (край на цъфтеж-напреднало узряване)

   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода мин/макс л/дка– 100 – 150 л/дка

   Приложение при поява на първите подвижни форми/ларви (когато повечето яйца са се излюпили) .

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Белокрилки

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   Прилага се на Открито ВВСН 20-59 (десет и повече листа на главното стъбло-девет или повече съцветия) ВВСН 69-87 (девет или повече съцветия с разц. цветове-70% от плодовете стипичен цвят на зреене) оранжерии ВВСН 20-87 (десет и повече листа на главното стъбло-70% от плодовете стипичен цвят на зреене).
   Брой мин/макс приложения – 1-2

   Вода мин/макс л/дка– 50 – 150 л/дка

   Интервал между приложенията – 7

   Приложение при поява на първите подвижни форми

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Белокрилки

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   Прилага се на Открито ВВСН 20-59 (десет и повече листа на главното стъбло-девет или повече съцветия) ВВСН 69-87 (девет или повече съцветия с разц. цветове-70% от плодовете стипичен цвят на зреене) оранжерии ВВСН 20-87 (десет и повече листа на главното стъбло-70% от плодовете стипичен цвят на зреене).
   Брой мин/макс приложения – 1-2

   Вода мин/макс л/дка– 50 – 150 л/дка

   Интервал между приложенията – 7

   Приложение при поява на първите подвижни форми

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   20 - 40 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Щитоносни въшки

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   внася се във фаза ВВСН 51-59 (цветните пъпки са затворени,виждат се светлокафяви люспи-повечето цветове с венчелистчета са оформени като топчици (бял бутон)) ВВСН 69- 85 (край на цъфтежа (паднали са всички венчелистчета)-оцветяването се развива).

   Брой мин/макс приложения – 1 -2

   Интервал между приложенията – 7

   Вода мин/макс л/дка– 100 – 150 л/дка

   Приложение при поява на първите подвижни форми/ларви (когато повечето яйца са се излюпили) в доза 20 мл/дка .
   Еднократни приложения:

   – В доза 30 мл/дка при поява на първи подвижни форми.

   – В доза 40 мл/дка при силно нападение.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   1 дни

   Вреда

   Белокрилки

   Доза

   20 - 40 мл/дка

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   Прилага се на открито ВВСН 20-59 (десет и повече листа на главното стъбло-девет или повече съцветия) ВВСН 69-87 (девет или повече съцветия с разц. цветове-70% от плодовете стипичен цвят на зреене) оранжерии ВВСН 20-87 (десет и повече листа на главното стъбло-70% от плодовете стипичен цвят на зреене)
   Брой мин/макс приложения – 1-2

   Вода мин/макс л/дка– 50 – 150 л/дка

   Интервал между приложенията – 7
   Приложение при силно нападение

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН20-49 (10 или повече същински листа разтворени-типичен размер, форма достигнати).
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода мин/макс л/дка– 20 – 100 л/дка
   Приложение при появата на първите насекоми

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   1 дни

   Вреда

   Белокрилки

   Доза

   20 - 40 мл/дка

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   Прилага се на открито ВВСН 20-59 (десет и повече листа на главното стъбло-девет или повече съцветия) ВВСН 69-87 (девет или повече съцветия с разц. цветове-70% от плодовете стипичен цвят на зреене) оранжерии ВВСН 20-87 (десет и повече листа на главното стъбло-70% от плодовете стипичен цвят на зреене)
   Брой мин/макс приложения – 1-2

   Вода мин/макс л/дка– 50 – 150 л/дка

   Интервал между приложенията – 7
   Приложение при силно нападение

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   1 дни

   Вреда

   Белокрилки

   Доза

   20 - 40 мл/дка

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   Прилага се на открито ВВСН 20-59 (десет и повече листа на главното стъбло-девет или повече съцветия) ВВСН 69-87 (девет или повече съцветия с разц. цветове-70% от плодовете стипичен цвят на зреене) оранжерии ВВСН 20-87 (десет и повече листа на главното стъбло-70% от плодовете стипичен цвят на зреене)
   Брой мин/макс приложения – 1-2

   Вода мин/макс л/дка– 50 – 150 л/дка

   Интервал между приложенията – 7
   Приложение при силно нападение

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   20 - 40 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Щитоносни въшки

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   внася се във фаза ВВСН 51-59 (цветните пъпки са затворени,виждат се светлокафяви люспи-повечето цветове с венчелистчета са оформени като топчици (бял бутон)) ВВСН 69- 85 (край на цъфтежа (паднали са всички венчелистчета)-оцветяването се развива).

   Брой мин/макс приложения – 1 -2

   Интервал между приложенията – 7

   Вода мин/макс л/дка– 100 – 150 л/дка

   Приложение при поява на първите подвижни форми/ларви (когато повечето яйца са се излюпили) в доза 20 мл/дка .
   Еднократни приложения:

   – В доза 30 мл/дка при поява на първи подвижни форми.

   – В доза 40 мл/дка при силно нападение.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Щитоносни въшки

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 51-59 (набъбване на неразцъфтелите пъпки-повечето цветове с венчелистчета оформят куха топка), ВВСН 69-85 (край на цъфтеж-напреднало узряване)

   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода мин/макс л/дка– 100 – 150 л/дка

   Приложение при поява на първите подвижни форми/ларви (когато повечето яйца са се излюпили) .