Препарати

КЛОМАТ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  04.06.2024

  • Missing thumbnail

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

   • КЛОМАТ е почвен хербицид за приложение преди сеитба, преди поникване срещу едногодишни широколистни и някои житни при маслодайна рапица и картофи.
   • Активното вещество кломазон действа чрез инхибиране синтеза на хлорофил и каротеноидив плевелните растения.
   • Абсорбира се при поникване на семената (хипокотил и епикотил) и откорените и кълновете на растенията се пренася по ксилема, нагоре към върха на растението.
   • Плевелите загиват, което често е съпроводено с обезцветяване.
   • Плевелите могат да бъдат контролирани и в ранните фази на развитие след поникването им.

   УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:

   • За да се позволи на Кломат да прояви най-добре своето хербицидно действие и селективност към посочените култури, се придържайте към следните препоръки за приложение:
   • Да се извърши добра подготовка на почвата – без буци, за предпочитане влажна.
   • Разтворът да се изпръска равномерно, като се използват 20-40 литра вода на декар, в отсъствие на вятър и по начин да се избегнат пропуски и/или припокриване.
   • Да се прилага преди поникване на културата върху почва, която не е засегната отсуша.
   • При рапицата да се прилага възможно най-скоро след сеитбата.
   • При картофи да се прилага след последната обработка на културата и преди поникването.
   • При всички култури трябва да бъде извършено само едно третиране за сезон
   • Количество работен разтвор на дка – 20-40 л вода/дка.

   СОРТОВА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ, ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СЛЕДВАЩИТЕ КУЛТУРИ В СЕИТБООБРЪЩЕНИЕТО: Да не се засяват или разсаждат нови култури преди да са изминали 6 месеца от прилагането.

   В третираните площи може да бъдат засяти соя, моркови, грах, зрял фасул, зелен фасул, бакла, лук, ряпа, зимни зърнено-житни, царевица и картофи или да се разсажда тютюн и пипер

   РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИКартофи – Кокоше просо – 30мл/дка
   Маслодайна рапица – Едногодишни широколистни плевели – 33мл/дка
   Соя – Едногодишни житни и широколистни плевели – 30-35мл/дка
   Тютюн – Едногодишни житни и широколистни плевели – 40-50мл/дка

   Карантинен срок (дни): не се изисква,

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на КЛОМАТ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Кокошо просо

   Доза

   30 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се след сеитба преди поникване на културата

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   33 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се след сеитба преди поникване на културата

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   30 - 35 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се преди поникване

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   40 - 50 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се преди разсаждане и след разсаждане

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка