Препарати

КЛИОФАР 600 СЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  05.01.2024

  • Missing thumbnail

   Клиофар 600 СЛ е течен, селективен, листен, системен хербицид за борба срещу едногодишни широколистни плевели, както и срещу паламида, по време на вегетацията при пшеница, ечемик, овес, ръж, захарно и кръмно цвекло, зеле, карфиол, царевица, рапица, лук и ряпа. Абсорбира се от листата и се придвижва системно до всички части на растението.

   Начин на действие:

   Клиофар 600 СЛ е пиридинов синтетичеи ауксин (група 4) хербицид, и унищожава плевелите като блокира растежа на клетките в меристемните тъкани. Засегнатите растения спират своята вегетация до една седмица, не са конкуренти на културата, постепенно проявяват признаци на хлороза, некроза и в течение на 5-6 седмици след третиране загиват напълно. Клиофар 600 СЛ се поема чрез листата, като се придвижва бързо и унищожава както централния корен, така и кореновите издънки и спящите пъпки. Особено чувствителни са плевелите от сем. Сложноцветни, Картофови, Бобови, лепка, лайка, паламида, бутрак, подрумче, фасулче, метличини, лайки, млечок, спореж, къклица, кострец, глухарче, пача трева, слънчоглед (самосевки), колендро и др.

   Предимства:

   • Отличен контрол на икономически важните едногодишни и многогодишни широколистни плевели при голям брой култури
   • Активно вещество от синтетичен ауксинов тип, с механизъм на действие различаващ се от този на използваните в момента хербициди на база Силфонилурие, гарантиращ висока ефикасност
   • Системното действие гарантира отлична ефикасност върху кореновата система. Ефикасен срещу самосевки слънчоглед (включително и от Clearfield и Express устойчиви хибриди)
   • Дълъг период (прозорец) за приложение при житни култури от фаза братене до поява на флагов лист, осигуряла контрол на плевелите през цялата вегетация -Пълна селективност за културите, дава възможност за достигане на потенциала за добив

   • Регистрации на КЛИОФАР 600 СЛ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    17 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Контролира и паламида.
    Внася се във фаза ВВСН 21-39 начало на братене: видим първи брат – флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима(през пролетта)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    25 мл/дка

    Карантинен срок

    42 дни

    Допълнителна информация

    Контролира и паламида.
    Внася се във фаза ВВСН 11-33:видима първа двойка листа, все още неразтворени – листата покриват 30% от повърхността

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    25 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Контролира и паламида.
    Внася се във фаза ВВСН 12-19 разтворен втори същински лист – 9 или повече същински листа разтворени

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    25 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Контролира и паламида.
    Внася се във фаза ВВСН 12-19 разтворен втори същински лист – 9 или повече същински листа разтворени

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    25 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Контролира и паламида.
    Внася се във фаза ВВСН 11-14Котиледона като „кукичка” е със зелен цвят – растежа продължава до четвърти лист.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    17 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Контролира и паламида.
    Внася се във фаза ВВСН 21-39 начало на братене: видим първи брат – флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима(през пролетта)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    17 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Контролира и паламида.
    Внася се във фаза ВВСН 21-39 начало на братене: видим първи брат – флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима(през пролетта)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    25 мл/дка

    Карантинен срок

    56 дни

    Допълнителна информация

    Контролира и паламида.
    Внася се във фаза BBCH 12-19 разтворен втори лист – 9 или повече листа оформени

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    17 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Контролира и паламида.
    Внася се във фаза ВВСН 21-39 начало на братене: видим първи брат – флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима(през пролетта)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    25 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Контролира и паламида.
    Внася се във фаза ВВСН 12-19 Разтворен същински лист – 9 или повече същински листа разтворени.

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    17 мл/дка

    Карантинен срок

    90 дни

    Допълнителна информация

    Контролира и паламида.
    За царевица за зърно.
    Внася се във фаза BBCH 13-16 разтваряне на трети лист – растежа продължава до шести лист

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка