Препарати

КЛИК ДУО

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  05.01.2024

  • Missing thumbnail

   НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:
   КЛИК ДУО е селективен почвен хербицид, ефикасен за контрол на широка гама от житни и широколистни плевели. Продуктът се прилага след сеитба на царевицата и преди поникване на плевелите. Действа на плевелите, като се абсорбира от корените и кълновете при поникването им.
   КЛИК ДУО е комбинация от две активни вещества с различен начин на действие, което осигурява по- ефикасно хербицидно действие и по-широк спектър на контролирани плевели.
   Тербутилазин действа като инхибитор на фотосинтезата и нарушава усвояването на СО . Освен това свръх активираният хлорофил може да реагира с кислорода и да се формират радикали, които разрушават клетъчната мембрана. Пендиметалин нарушава процеса на удължаване и делене на клетките, вследствие на което се възпрепяства нормалното развитие и растеж на корените и кълновете на плевелите.

   ПРЕПОРЪКИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ
   КЛИК ДУО се прилага след сеитба и преди поникване на културата и плевелите. Ефикасността на продукта се повишава при наличие на дъжд от поне 10-15 мм до две седмици след приложението. В противен случай се препоръчва поливане на културата. Царевица, третирана с продукта, не може да бъде отглеждана заедно с други култури.
   Да не се прилага продукта върху торфени почви, тъй като органичното вещество разгражда продукта и по този начин намалява ефективността му. Оборски тор, който може да е бил разхвърлян преди сеитба, трябва да се смеси добре с почвата, за да не се отслаби действието на продукта; чието действие също се намалява или неутрализира при разпръскване на течен оборски тор.

   • Регистрации на КЛИК ДУО за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    400 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се след сеитба преди поникване на културата ВВСН 01-03 (начало на набъбването – край на набъбването на семето)
    Работен разтвор 20-50 л/дка.