Препарати

КЛЕРАНДА + ДЕШ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  05.01.2024

  • Missing thumbnail

   Механизъм на действие:
   Клеранда е двукомпонентен хербицид, който следприложение сепоемаот надземните и подземните части на чувствителните плевели, пренася се до всички растежни точки, като предизвиква стопиране на растежа, некроза и накрая загиване на плевелите. Благодарение на едновременното си почвено и листно действие Клеранда осигурява контрол и на по-късно поникващите от по-дълбоките почвени слоеве плевели (ефект и срещу вторично заплевеляване). В резултат на това през пролетта рапицата стартира своето развитие в среда, по-чиста от плевели. Добавянето на адюванта ДЕШ ХЦ осигурява по-доброто прилепяне и усвояване на активните вещества от плевелите. ДЕШ ХЦ повишава ефикасността на Клеранда дори и при студено време.

   Приготвяне на работния разтвор:
   • преди третиране се проверява чистотата и изправността на пръскачката и дюзите;
   • определя се разходът на работен разтвор;
   • резервоарът на пръскачката се напълва от 1/2 до 2/3 с вода;
   • изчисленото количество Клеранда® се излива в резервоара и се разбърква;
   • след това се излива ниобходимото количаство Деш ХЦ и резервоарът се допълва догоре с вода и се разбърква, докато работният разтвор се хомогенизира напълно;
   • започва се пръскането, като се има предвид, че е много важно доброто и равномерно напръскване на почвата;
   • по време на пръскането работният разтвор трябва да се разбърква постоянно чрез механична бъркалка или връщане на част от разтвора обратно в резервоара;
   • след прекъсвания на работата, разтворът трябва отново да се разбърка старателно;

   • Регистрации на КЛЕРАНДА + ДЕШ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    150 - 200 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Само за Клиърфийлд хибриди – прилага се рано през вегетацията наесен (ВВСН 12-14) на културата, 2-6 лист на широколистните плевели.
    Максимален брой на приложение: единствено на всяка трета година за една и съща обработваема площ.