Препарати

КЛАВИТУС 13 СЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • с несистемно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

27.05.2024

 • Missing thumbnail

  Клавитус е екологичен избор, но не за сметка на ефективността. Клавитус е уникален и изцяло натурален продукт за контрол на насекоми и akapu. Той е формулиран на база мастни киселини, растителни и етерични масла. Клавитус е за производителите, koumo редуват продукти с различни активни Вещества, а също и за тези, които имат био производство или се стремят към липса на остатъчни количества в готовата продукция.
  Безопасен е за опрашителите и околната среда.
  Клавитус има напълно физически начин на действие и не засяга нервната система. на насекомите, както конвенционалните инсектициди.
  Не замърсява околната среда (напълно екологичен), разлага се на естествено срещащи се в природата вещества.
  Отговаря на изискванията на хранителните вериги благодарение на естественият (природен) си произход.
  Без остатъчни количества при третиране на продукция предназначена за износ или реализиране през хранителните вериги.

  Предимствата на Клавитус

  Препарата не е просто мастна киселина, а се основава на уникална комбинация от етерични и растителни масла и мастни киселини, което го прави различен и по-ефективен от други подобни инсектициди на пазара.
  Клавитус отмива восъчния слой от обвивката на насекомото, Вследствие на което, тялото му се дехидратира (изсъхва) и остава без никаква защита срещу слънце и други вредни въздействия и Впоследствие загива.

  Клавитус има троен механизъм на действие:

  • Мастните киселини (детергентът, който отмива Восъчния слой на насекомото), растително масло (което задушава насекомото) и етерично масло (което има отблъскваща и Възпираща активност при хранене).
  • Няма карантинен срок: гъвкав при приложение.
  • Без риск от резистентност поради Трите различни механизми на действие.

  Какво трябва да знаем за инсектицидите на база мастни киселини?

  • Безопасни за околната среда и „по-меки” за неприятелите в сравнение с традиционните инсектициди.
  • Могат да се използват непосредствено преди беритба без опасност от остатъчни количества – гъвкаво приложение.
  • Възможност, понякога от поява на фитотоксичност при третиране при високи температури или смесване с други пестициди (препоръва се да се третират самостоятелно или предварително да се направи тест върху ограничен брой растения).

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

   

 • Регистрации на КЛАВИТУС 13 СЛ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Тютюнева белокрилка

  Оранжерийна белокрилка

  Доза

  0.750-1.900 л/дка

  Карантинен срок

  не се налага

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство

  Домати – Solanum lycopersicum (LYPES), Патладжан – Solanum melongena (SOLME), Сладък пипер – Capsicum annuum (CPSAN), Краставици – Cucumis sativus (CUMSA), сем. Картофови – Cucurbitaceae, (1CUCF), Карфиол – Brassica oleracea var. botrytis (BRSOB) , Зеле – Brassica oleracea (BRSOX)
  Срешу Белокрилки: Тютюнева белокрилка Bemisia tabaci (BEMITA), Оранжерийна белокрилка Trialeurodes vaporariorum (TRIAVA)
  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7-10 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Тютюнева белокрилка

  Оранжерийна белокрилка

  Доза

  0.750-1.900 л/дка

  Карантинен срок

  не се налага

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство

  Срешу Белокрилки: Тютюнева белокрилка Bemisia tabaci (BEMITA), Оранжерийна белокрилка Trialeurodes vaporariorum (TRIAVA)
  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7-10 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Тютюнева белокрилка

  Оранжерийна белокрилка

  Доза

  0.750-1.900 л/дка

  Карантинен срок

  не се налага

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство

  Срешу Белокрилки: Тютюнева белокрилка Bemisia tabaci (BEMITA), Оранжерийна белокрилка Trialeurodes vaporariorum (TRIAVA)
  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7-10 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Тютюнева белокрилка

  Оранжерийна белокрилка

  Доза

  0.750-1.900 л/дка

  Карантинен срок

  не се налага

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство

  Срешу Белокрилки: Тютюнева белокрилка Bemisia tabaci (BEMITA), Оранжерийна белокрилка Trialeurodes vaporariorum (TRIAVA)
  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7-10 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Тютюнева белокрилка

  Оранжерийна белокрилка

  Доза

  0.750-1.900 л/дка

  Карантинен срок

  не се налага

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство

  Срешу Белокрилки: Тютюнева белокрилка Bemisia tabaci (BEMITA), Оранжерийна белокрилка Trialeurodes vaporariorum (TRIAVA)
  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7-10 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Тютюнева белокрилка

  Оранжерийна белокрилка

  Доза

  0.750-1.900 л/дка

  Карантинен срок

  не се налага

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство

  Срешу Белокрилки: Тютюнева белокрилка Bemisia tabaci (BEMITA), Оранжерийна белокрилка Trialeurodes vaporariorum (TRIAVA)
  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7-10 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Тютюнева белокрилка

  Оранжерийна белокрилка

  Доза

  0.750-1.900 л/дка

  Карантинен срок

  не се налага

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство

  Срешу Белокрилки: Тютюнева белокрилка Bemisia tabaci (BEMITA), Оранжерийна белокрилка Trialeurodes vaporariorum (TRIAVA)
  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7-10 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни въшки

  Трипси

  Щитоносни въшки

  Акари

  Доза

  1.5 - 1.9 л/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Украсни растения, Растения на закрито (NNNZZ)

  Срещу Листни въшки Aphids spp. (APHISP),
  Трипси Thrips spp. (THRISP), Щитоносни въшки
  Coccidae (1COCCF), Diaspididae (1DIASF),
  Акари (1ACARF) – внася се при първа поява на следи от неприятелите. Следващо приложение – първа поява на неприятелите
  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7-10 дни
  Вода л/дка мин/макс –100 л/дка