Препарати

КИНТО ТРИО

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • с комбинирано (системно и несистемно действие)

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

09.05.2024

 • Missing thumbnail

  КИНТО ТРИО е  три компонентен, широкоспектърен системен фунгицид за обеззаразяване на семена за борба срещу най-важните болести, пренасяни чрез семената.

  Широк спектър на действие за отлична защита, вкл. и срещу фузарийно кореново гниене.

  Предимства на продукта:
  • Единственият SDHI обеззаразител с три активни вещества за всички житни култури;
  • Обеззаразителят с най-високо съдържание на SDHI от 33,3 г/л;
  • Широк спектър на действие за отлична защита, вкл. и срещу фузарийно кореново гниене;
  • По-добре развита кореново система на есен;
  • Иновативна формулация: По-малко разпрашаване; Брилянтно червено покритие.

  Механизъм на действие :

  Кинто Трио е нов клас SDHI обеззаразител, с 3 активсни вещества с различен механизъм на дейстиве. Xemium (Флуксапироксад) – инхибира сукцинат дехидрогеназата на митохондриалната дихателна верига на патогените, което води до потискане кълняемостта на спорите им и растежа на техния мицел. Системен фунгицид, който се поема чрез семенната обвивка. Тритиконазол – инхибира биосинтеза на ергостерол в клетките на патогена и блокира покълването на спорите и растежа на мицела. Флудиоксонил – контактен фунгицид. Инхибира транспортните процеси в клетъчните мембрани.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на КИНТО ТРИО за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Кафява праховита главня

  Покрита главня

  Ленточна болест

  Тифулно гниене

  Доза

  120 - 150 мл/100 кг семена

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Снежна плесен

  Доза

  120-150 мл/100 кг семена

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) есента или пролетта

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – неразреден или разреден с вода макс. 1:7 (продукт: вода)
  Максимална сеитбена норма 25 кг/дка

  Минимална употреба

  Ечемик (зимен, пролетен)

  Срещу Снежна плесен (Microdochium nivale/Monographella nivalis) – внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) есента или пролетта
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – неразреден или разреден с вода макс. 1:7 (продукт: вода)
  Максимална сеитбена норма 25 кг/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Снежна плесен

  Фузариоза

  Праховита главня

  Доза

  120 - 150 мл/100 кг семена

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) есента или пролетта

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – неразреден или разреден с вода макс. 1:7 (продукт: вода)
  Максимална сеитбена норма 25 кг/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Снежна плесен

  Фузариоза

  Твърда главня

  Праховита главня

  Доза

  120 - 150 мл/100 кг семена

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) есента или пролетта

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – неразреден или разреден с вода макс. 1:7 (продукт: вода)
  Максимална сеитбена норма 25 кг/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Снежна плесен

  Фузариоза

  Праховита главня

  Стъблена главня

  Доза

  120 - 150 мл/100 кг семена

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) есента или пролетта

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – неразреден или разреден с вода макс. 1:7 (продукт: вода)
  Максимална сеитбена норма 25 кг/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Снежна плесен

  Фузариоза

  Праховита главня

  Доза

  120 - 150 мл/100 кг семена

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) есента или пролетта

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – неразреден или разреден с вода макс. 1:7 (продукт: вода)
  Максимална сеитбена норма 25 кг/дка