Препарати

КИЛЕО

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • Тотален хербицид със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

05.01.2024

 • Missing thumbnail

  • Механизъм на действие: КИЛЕО е тотален хербицид със системно действие.
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПолета след прибиране на реколтата, третиране на стърнища; Преди засяване на сърнено-житни култури, люцерна за семепроизводство – Едногодишни житни и широколистни плевели – 200-300 мл/дка; Многогодишни житни и широколистни плевели – 400-500 мл/дка
   Неземеделски площи, индустриални зони и строителни дейности, железопътни линии; По протежение на напоителни и дренажни канали – Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели – 400-500 мл/дка
   Маслини (трапезни и за зехтин) – Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели – 340-450 мл/дка
   Маслини (трапезни и за зехтин) – Контрол на издънки – 450 мл/дка
   Цитрусови култури – Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели – 340-450 мл/дка
  • Карантинен срок (дни): 30 дни за маслини (трапезни и за зехтин) и за цитрусови култури

  • Регистрации на КИЛЕО за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Многогодишни житни плевели

   Широколистни плевели

   Доза

   340 - 450 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се първо приложение през пролетта-лятото (април-юли) и второ приложение през есента. BBCH 11 – 79 (развитие на първите листа – плодовете са достигнали 90% от крайния си размер) (април-септември).

   Брой мин/макс приложения – 1.
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

   Да се използват земеделски практики за елиминиране на кръстосано замърсяване.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Многогодишни житни плевели

   Широколистни плевели

   Доза

   340 - 450 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се първо приложение през пролетта-лятото (април-юли) и второ приложение през есента. BBCH 11 – 79 (развитие на първите листа – плодовете са достигнали 90% от крайния си размер) (април-септември).

   Брой мин/макс приложения – 1.
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

   Да се използват земеделски практики за елиминиране на кръстосано замърсяване.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Многогодишни житни плевели

   Широколистни плевели

   Доза

   340 - 450 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се първо приложение през пролетта-лятото (април-юли) и второ приложение през есента. BBCH 11 – 79 (развитие на първите листа – плодовете са достигнали 90% от крайния си размер) (април-септември).

   Брой мин/макс приложения – 1.
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

   Да се използват земеделски практики за елиминиране на кръстосано замърсяване.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Доза

   450 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Многогодишни житни плевели

   Широколистни плевели

   Доза

   340 - 450 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Маслини (трапезни и за зехтин)
   За контрол на издънки
   Внася се пролет, лято и есен BBCH 70 – 77 (връзване на плодовете – узряване) (май-юли).

   Брой мин/макс приложения – 1.
   Вода л/дка мин/макс – 1,5-60 л/дка.

   Да се използват земеделски практики за елиминиране на кръстосано замърсяване.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   400 - 500 мл/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Широколистни плевели

   Доза

   200 - 300 мл/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   400 - 500 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   По протежение на напоителни и дренажни канали
   Внася се пролет до лято. Плевели в цъфтеж или малко по-късно.

   Брой мин/макс приложения – 1.
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Многогодишни житни плевели

   Широколистни плевели

   Доза

   340 - 450 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се първо приложение през пролетта-лятото (април-юли) и второ приложение през есента. BBCH 11 – 79 (развитие на първите листа – плодовете са достигнали 90% от крайния си размер) (април-септември).

   Брой мин/макс приложения – 1.
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

   Да се използват земеделски практики за елиминиране на кръстосано замърсяване.