Препарати

КИЙФОЛ ВП

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
  • със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

05.01.2024

  • Missing thumbnail

    КИЙФОЛ ВП е фунгицид със системно действие.

  • Регистрации на КИЙФОЛ ВП за България

  • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Фитофторно гниене

    Доза

    600 г/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 37- 81

    Брой мин/макс приложения – 1-3
    Интервал между приложенията – 30 дни
    Вода л/дка мин/макс – 110-200 л/дка

  • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Картофена мана

    Доза

    250 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза От ВВСН 10 (котилдените се разгъват напълно) до 3 дни преди прибиране на реколтата

    Брой мин/макс приложения – 1-4
    Интервал между приложенията – 10 дни
    Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка

  • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Фитофторно гниене

    Бактериоза

    Доза

    300 г/дка

    Карантинен срок

    15 дни

    Допълнителна информация

    Първо третиране: април-май;

    второ третиране: юни-юли;

    трето третиране

    Брой мин/макс приложения – 1-3
    Интервал между приложенията – 30 дни
    Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка

    Да не се надвишава количест-вото от 720 грама/дка фосетил-алуминий за веге-тационен период

  • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    250 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    В оранжерии
    Внася се във фаза От ВВСН 10 (котилдените се разгъват напълно) до 3 дни преди прибиране на реколтата

    Брой мин/макс приложения – 1-4
    Интервал между приложенията – 10 дни
    Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка

  • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Фитофторно гниене

    Бактериоза

    Доза

    300 г/дка

    Карантинен срок

    15 дни

    Допълнителна информация

    Първо третиране: април-май;

    второ третиране: юни-юли;

    трето третиране

    Брой мин/макс приложения – 1-3
    Интервал между приложенията – 30 дни
    Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка

    Да не се надвишава количест-вото от 720 грама/дка фосетил-алуминий за веге-тационен период

  • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Фитофторно гниене

    Доза

    600 г/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 37- 81

    Брой мин/макс приложения – 1-3
    Интервал между приложенията – 30 дни
    Вода л/дка мин/макс – 110-200 л/дка

  • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    250 г/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза От ВВСН 12-13 (вторите-третите листа са отворени) до 28 дни преди прибиране на реколтата

    Брой мин/макс приложения – 1-3
    Интервал между приложенията – 10 дни
    Вода л/дка мин/макс – 60-100 л/дка

  • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Фитофторно гниене

    Доза

    600 г/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 37- 81

    Брой мин/макс приложения – 1-3
    Интервал между приложенията – 30 дни
    Вода л/дка мин/макс – 110-200 л/дка

  • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    250 г/дка

    Карантинен срок

    15 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза От ВВСН 10 (котиледоните са напълно развити; нарастващия връх или същинския лист видим) до 15 дни преди прибиране на реколтата

    Брой мин/макс приложения – 1-4
    Интервал между приложенията – 10 дни
    Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка

  • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Фитофторно гниене

    Доза

    600 г/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 37- 81

    Брой мин/макс приложения – 1-3
    Интервал между приложенията – 30 дни
    Вода л/дка мин/макс – 110-200 л/дка

  • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Фитофторно гниене

    Бактериоза

    Доза

    300 г/дка

    Карантинен срок

    15 дни

    Допълнителна информация

    Първо третиране: април-май;

    второ третиране: юни-юли;

    трето третиране

    Брой мин/макс приложения – 1-3
    Интервал между приложенията – 30 дни
    Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка

    Да не се надвишава количест-вото от 720 грама/дка фосетил-алуминий за веге-тационен период