Препарати

КЕЛВИН ТОП

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  10.06.2023

  • Missing thumbnail

   КЕЛВИН ТОП е сулфонилуреен хербицид. Хербицидите от тази химична група действат върху чувствителните плевели като потискат ензима ацетолактатен синтаз (ALS), който е отговорен за синтеза на верижно разклонените основни аминокиселини левцин, валин и изолевцин, необходими при изграждането на растителните протеини. КЕЛВИН ТОП се абсорбира главно чрез листата и по-слабо от корените, като бързо се придвижва в цялото растение. В чувствителните растения потиска клетъчното делене във вегетационния връх.

   Управление на резистенстността:

   С цел предотвратяване развитието на резистентност на гъбните патогени към ПРЗ се препоръчва строго спазване на всички елементи от разрешената употреба на продукта: регистрирани дози, брой приложения за един сезон, време на приложение и др. При многократно използване на вещества с един и същ механизъм на действие (според FRAC), на една и съща площ e възможно причинителите на гъбни болести да развият устойчивост към тях, при което ефикасността им се понижава значително. По тази причина, препоръчваме редуване на активни вещества с различен механизъм на действие (различна група по FRAC). Консултирайте се с отговорните институции и търговските представители относно стратегиите за управление на резистентността. Когато е възможно, използвайте устойчиви сортове, биологични продукти /методи за борба. Отговорното управление на резистентността се насърчава с цел ефективен и дългосрочен контрол на вредителите.

    

   • Регистрации на КЕЛВИН ТОП за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни плевели

    Доза

    125 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Включително балур от коренища и някои широколистни плевели (щир, синап, просфорник).

    Внася се във фаза до 8 лист на културата, 15 см височина на балура и 2-4 лист на широколистните плевели.