Препарати

КАЮНИС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • SPe8 - Да не се прилага при култури по време на цъфтеж, с цел опазване на пчелите и други насекоми - опрашители. Да не се използва на места, където има активна паша на пчели. Преместете или покрийте пчелните кошери по време на третирането.

 • Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност. Плевелите да се унищожат преди цъфтежа им

 • Със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

08.05.2024

 • Missing thumbnail

  ТИП И НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА:

  КАЮНИС е системен, вегетационен фунгицид с широк спектър на действие, съдържащ активните вещества биксафен, спироксамин и трифлоксистробин. Биксафен принадлежи към най-ново поколение SDHI група Карбоксамиди (FRAC 7), инхибиращи ензима сукцинат дехидрогеназа в митохондриите на гъбите. Активното вещество спироксамин (FRAC 5) инхибира на две места синтеза на стероли (SBI). Трифлоксистробин (FRAC 11) принадлежи към групата на стробилурините, инхибиращи комплекс III от дихателната верига на гъбите (QoI).

  УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА

  КАЮНИС да се прилага с наземна техника (трактор със затворена кабина) и работен разтвор между 20 и 40 л/дка. Ефикасността на този фунгицид зависи от степента на опръскване на растенията, които трябва да бъдат предпазени. Уверете се, че правилно сте регулирали пръскачката, както и че правилно сте избрали дюзите, за да се получи равномерно разпределяне на продукта върху културата. С напредване на вегетацията трябва да се увеличава количеството на работния разтвор. Ако максималните температури на въздуха надвишават 25 °C, за предпочитане е да планирате третиране рано сутрин или късно вечер.

  Срещу болестите по стъблото и листата на житните култури се препоръчва третиране при поява на първите симптоми, с цел опазване на здравата листна маса. Ефективността на продукта се понижава при закъсняло третиране – върху вече установена инфекция. При благоприятни условия за развитие на болестите и продължаващ патогенен натиск, може да се наложи повторно третиране след 3-4 седмици.

  Срещу болестите по класа при житните се препоръчва третиране при наличие на благоприятни условия за заразяване по време на изкласяване и цъфтеж.

  Да не се влиза повторно в третираните площи преди продукта да е изсъхнал напълно.

  СМЕСИМОСТ:

  При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост. Преди смесването на КАЮНИС, с други продукти, се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на КАЮНИС за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Мрежести петна

  Листен пригор

  Рамулариоза

  Доза

  80 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 30-59 (начало на удължаване на стъблото – край на изкласяването)

  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Интервал между приложенията – 21 дни
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Кафява ръжда

  Жълта Ръжда

  Мрежовидни листни петна

  Ранен листен пригор

  Доза

  80 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 30-59 (начало на удължаване на стъблото-край на изкласяването)

  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Интервал между приложенията – 21 дни
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Кафява ръжда

  Листен пригор

  Доза

  80 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 30-59 (начало на удължаване на стъблото – край на изкласяването)

  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Интервал между приложенията – 21 дни
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Кафява ръжда

  Листен пригор

  Доза

  80 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 30-59 (начало на удължаване на стъблото – край на изкласяването)

  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Интервал между приложенията – 21 дни
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка