Препарати

КАТЮН ГОЛД

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  05.01.2024

  • Missing thumbnail

   • Механизъм и спектър на действие:
    КАТЮН ГОЛД е тотален контактен хербицид от биологичен произход. Активното вещество пеларгонова киселина се извлича от рапично масло само чрез физични методи (температура, налягане). Поради своя уникален механизъм на действие, плевелите третирани с Белука загиват за няколко часа (при спазване на препоръките за употреба). Белука е безвреден за околната среда, попаднал в почвата се разгражда до СО₂ и Н₂О.
   • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПътеки и открити площи с дървесни видове – за контрол на мъхове – 1.8л/дка (1 приложение напролет + 1 приложение наесен)
    Декоративни растения и храсти (включително розови храсти) – 2.25л/дка
   • Карантинен срок (дни): не се изисква

   • Регистрации на КАТЮН ГОЛД за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни плевели

    Доза

    2000 - 2250 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Брой мин/макс приложения – 1-4
    Интервал между приложенията – 2-4 седмици
    Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка Интервалът между приложе-нията зависи от възстано-вяването на плевелите

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Доза

    1800 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Пътеки и открити площи с дървесни видове
    Контрол на мъхове – внася се по време на вегетацион-ния период: пролет и есен Брой мин/макс приложения – 1-2

    Интервал между приложенията – 1 приложение напролет + 1 приложение наесен
    Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка