Препарати

КАСПЪР 55 ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  04.06.2024

  • Missing thumbnail

   КАСПЪР 55 ВГ е селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели.

   ПРЕДИМСТВА НА КАСПЪР 55 ВГ:

   • Отличен контрол на широколистни плевели
   • Двойно системен с различен механизъм на действие на активните вещества
   • Отлично действие и на плевели трудни за контрол с други хербициди, в това число и с восъчен налеп – Бяла куча лобода (Chenopodium album)
   • Дълъг период и гъвкавост на приложение: 3-8-ми лист на културата
   • Допълнително почвено действие и от двете активни вещества
   • Смесим с противожитни хербициди (никосулфорон) за едновременна борба с житни и широколистни плевели. Предлага се в пакет с Мистрал 4 ОД, с висока рентабилност.
   • Ниска доза на приложение и отлична селективност

   СЪВЕТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ на КАСПЪР 55 ВГ:

   • Плевелите да се третират в оптималната им фаза: 2-ри до 4-ти лист
   • При смесване с други ПРЗ да се направи предварително тест за смесимост
   • При пропадане на културата по каквито и да било причини, в полетата третирани с Каспър, могат да се засеят веднага като следващи култури царевица или сорго
   • За осигуряване на максимален безопасен интервал за чувствителните последващи култури, винаги се препоръчва изораване на площите преди следваща сеитба
   • При стресови условия за повишаване ефекта на Каспър срещу плевели с восъчен налеп (бяла куча лобода) се препоръчва добавянето на прилепител (нейонен)

   Контролирани плевели-Каспър 55 ВГ е подходящ при :

   Едногодишни широколистни плевели:

   Абутилон (Abutilon theofrastii)

   Амброзия (Ambrozia elatior)

   Бутрак/свиница (Xantium strumarium)

   Бяла куча лобода (Chenopodium album)

   Войничица (Descurania sophia)

   Галинзога (Galinsoga parviflora)

   Глушина (Vicia spp.)

   Грънче/лубеничник (Hibiscus trionum)

   Детелина пълзяща (Trifolium repens)

   Див коноп (Canabis sativa/roderalis)

   Див мак (Papaver rhoeas)

    

   Многогодишни широколистни плевели:

   Живовлек (Plantago spp.)

   Галистегия (Calystegia sepium)

   Коприва (Urtica urens)

   Паламида (Cirsium arvense)

   Паричка (Bellis perennis)

   Пелин (Artemisia spp.)

   Повитица (Convolvulus arvensis)

   Родилна трева/горуха (Lepidia draba)

   Синя жлъчка (Cichorium intybus)


    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на КАСПЪР 55 ВГ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Многогодишни широколистни плевели

   Полска поветица (Convolvulus arvensis)

   Доза

   30 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза 3-8 лист на културата и 2-4 лист на едногодишните плевели, 4-6 лист (розетка).
   При царевица за силаж се прилага карантинен срок 14 дни.