Препарати

КАРПОВИРУСИН

Активни вещества

Допълнителна информация.

  Производител

  Допълнителна информация.

  Категория на употреба

  Допълнителна информация.

  непрофесионална

  инсектицид

  Допълнителна информация.
  • Вируси  - Cydia pomonella Granulosis Virus, Mexican strain (CpGVM) в концентрация 1x1013 вирусни частици/литър.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на КАРПОВИРУСИН за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Източен плодов червей

    Ябълков плодов червей

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    1 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 71 – 89 (размер на завърза до 10 мм,следцъфтежно окапване-консумативна зрялост).

    Брой мин/макс приложения – 1-10

    Интервал между приложенията – 10 дни

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Източен плодов червей

    Ябълков плодов червей

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    1 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 71 – 89 (разрастване на яйчника, окапва не на завръзи след цъфтежа-консумативна зрялост)

    Брой мин/макс приложения – 1-10

    Интервал между приложенията – 10 дни

    Вода мин/макс л/дка– 100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Източен плодов червей

    Ябълков плодов червей

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    1 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 71 – 89 (размер на завърза до 10 мм,следцъфтежно окапване-консумативна зрялост).

    Брой мин/макс приложения – 1-10

    Интервал между приложенията – 10 дни

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ябълков плодов червей

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    1 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 71 – 89 

    Брой мин/макс приложения – 1-10

    Интервал между приложенията – 10 дни

    Вода мин/макс л/дка– 100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Източен плодов червей

    Ябълков плодов червей

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    1 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 71 – 89 (разрастване на яйчника, окапва не на завръзи след цъфтежа-консумативна зрялост)

    Брой мин/макс приложения – 1-10

    Интервал между приложенията – 10 дни

    Вода мин/макс л/дка– 100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Източен плодов червей

    Ябълков плодов червей

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    1 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 71 – 89 (размер на завърза до 10 мм,следцъфтежно окапване-консумативна зрялост).

    Брой мин/макс приложения – 1-10

    Интервал между приложенията – 10 дни