Препарати

КАРАМБА 60 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  08.05.2024

  • Missing thumbnail

   Начин и механизъм на действие:

   Начин и механизъм на действие:

   КАРАМБА 60 ЕК е фунгицид и растежен регулатор със системно действие. След есенно приложение в рапица растежно-регулаторният механизъм се изразява в регулиране оптималното развитие на надземната маса на растенията, като същевременно се увеличава вторичната коренова система, която е отговорна за усвояването на водата и хранителните вещества от почвата. КАРАМБА приложена през пролетта предотвратява изтеглянето на рапичните растения. По-този начин се образуват растения със здрави стъбла и повече разклонения, респективно шушулки.

   Фунгицидното действие на КАРАМБА 60 ЕК се изразява в инхибиране синтеза на ергостерол и разрушаване клетките на патогена, като по този начин се стопира неговия растеж.

   Приготвяне на работния разтвор:

   • преди третиране се проверява чистотата и изправността на пръскачката и дюзите;
   • определя се разходът на работен разтвор;
   • резервоарът на пръскачката се напълва от 1/2 до 2/3 с вода;
   • изчисленото количество продукт се изсипва в резервоара и се разбърква; резервоарът се
   • допълва догоре с вода и се разбърква, докато работният разтвор се хомогенизира напълно;
   • започва се пръскането, като се има предвид, че е много важно доброто и равномерно
    напръскване на растенията;
   • по време на пръскането работният разтвор трябва да се разбърква постоянно чрез
    механична бъркалка или връщане на част от разтвора обратно в резервоара;
   • след прекъсвания на работата, разтворът трябва отново да се разбърка старателно.

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на КАРАМБА 60 ЕК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Жълта Ръжда

   Черна стъблена ръжда

   Кафява ръжда

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   42 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сухо стъблено гниене

   Склеротиния (Бяло гниене)

   Чернилка

   Листни петна

   Доза

   120 мл/дка

   Карантинен срок

   56 дни

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   60 - 80 мл/дка

   Карантинен срок

   56 дни

   Допълнителна информация

   Прилага се наесен във фенофаза 3-ти – 9-ти лист на (BBCH 13-19) и напролет във фенофаза от първо разклонение до появата на първите листенца на цвета (ВВСН 21-63).

   Брашнеста мана по зимна маслодайна рапица