Препарати

КАРАМАТ 2,5 ЕВ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на КАРАМАТ 2,5 ЕВ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Кафяво гниене

    Късно кафяво гниене

    Ранно кафяво гниене

    Доза

    300 мл/дка

    Карантинен срок

    120 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 57-69

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията мин/макс – 7
    Вода л/дка – 35-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Бяла ръжда

    Гномония

    Кафяво гниене

    Късно кафяво гниене

    Ранно кафяво гниене

    Ръжда

    Цилиндроспориоза

    Червени петна

    Доза

    300 мл/дка

    Карантинен срок

    5 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 11-85 (развиване на първите листа; вижда се оста на развиващия се летораст-оцветяването се развива)

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията мин/макс – 10
    Вода л/дка – 50-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    200 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    ВВСН 13-88 (трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-80% от плодовете са с типичен цвят за зрялост)

    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията мин/макс – 8
    Вода л/дка – 40-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Струпясване

    Доза

    200 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 10-80 (фаза „миши уши“: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – плодовете са достигнали окончателния си размер)

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията мин/макс – 7
    Вода л/дка – 50-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Бяла ръжда

    Гномония

    Кафяво гниене

    Късно кафяво гниене

    Ранно кафяво гниене

    Ръжда

    Червени петна

    Доза

    300 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 11-85 (развиване на първите листа; вижда се оста на развиващия се летораст-оцветяването се развива)

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията мин/макс – 10
    Вода л/дка – 50-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    200 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    ВВСН 13-88 (трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-80% от плодовете са с типичен цвят за зрялост)

    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията мин/макс – 8
    Вода л/дка – 40-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Струпясване

    Доза

    200 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 10-80 (фаза „миши уши“: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – плодовете са достигнали окончателния си размер)

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията мин/макс – 7
    Вода л/дка – 50-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    150 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 13-80 (третите листа са отворени – край на развитие / начало на узряване на плода)

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията мин/макс – 10
    Вода л/дка – 50-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Струпясване

    Доза

    200 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 10-80 (фаза „миши уши“: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – плодовете са достигнали окончателния си размер)

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията мин/макс – 7
    Вода л/дка – 50-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Бяла ръжда

    Гномония

    Кафяво гниене

    Късно кафяво гниене

    Ранно кафяво гниене

    Червени петна

    Доза

    300 мл/дка

    Карантинен срок

    5 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 11-85 (развиване на първите листа; вижда се оста на развиващия се летораст-оцветяването се развива)

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията мин/макс – 10
    Вода л/дка – 50-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    200 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    ВВСН 13-88 (трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-80% от плодовете са с типичен цвят за зрялост)

    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията мин/макс – 8
    Вода л/дка – 40-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    200 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    ВВСН 13-88 (трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-80% от плодовете са с типичен цвят за зрялост)

    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията мин/макс – 8
    Вода л/дка – 40-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Бяла ръжда

    Гномония

    Кафяво гниене

    Късно кафяво гниене

    Ранно кафяво гниене

    Ръжда

    Цилиндроспориоза

    Червени петна

    Доза

    300 мл/дка

    Карантинен срок

    5 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 11-85 (развиване на първите листа; вижда се оста на развиващия се летораст-оцветяването се развива)

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията мин/макс – 10
    Вода л/дка – 50-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Струпясване

    Доза

    200 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 10-80 (фаза „миши уши“: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – плодовете са достигнали окончателния си размер)

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията мин/макс – 7
    Вода л/дка – 50-150 л/дка