Препарати

КАПТАН 80 ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  08.05.2024

  • Missing thumbnail

   Каптан 80 ВГ е  контактен фунгицид с отлично предпазно действие срещу широк спектър от фитопатогенни гъбни болести. Инхибитор на кислородния обмен в клетъчния метаболизъм, той задържа прорастването на спорите и не позволява рзвитието на мицела, както в начални, така и в напреднали стадии на инфекция.

   Притежава дългосрочен ефект, който започва веднага след пръскането и трае поне 8-10 дни.

   АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

   КАПТАН – 800 Г/КГ
   ХИМИЧНО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО:

   КАПТАН (CAS NO: 133-06-02) (IUPAC): N-(TRICHLOROMETHYLTHIO) CYCLOHEX-4-ENE-1,2-DICARBOXIMIDE

   ХИМИЧНА ГРУПА НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО:

   ФТАЛИМИДИ

   ЗАБЕЛЕЖКИ:

   МАКСИМУМ 6 ПРИЛОЖЕНИЯ НА СЕЗОН ПРИ СЕМКОВИ ОВОЩНИ, В Т.Ч. ПРЕДЦЪФТЕЖНО ТРЕТИРАНЕ.

   ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА ПРИ ЯБЪЛКИ ОТ СОРТОВЕТЕ ДЕЛИШЪС И УАЙНСЕП И КРУШИ, СОРТОВЕ АНЖУ И БОСКОВСКА МАСЛОВКА.

   МАКСИМУМ 5 ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИ КОСТИЛКОВИ ОВОЩНИ НА СЕЗОН. ДА НЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ И ДРУГИ ТРЕТИРАНИЯ С ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ ФТАЛИМИДИ.

   ПРИЛОЖЕНИЕ:

   КАЛИБРОВАЙТЕ ПРАВИЛНО ОБОРУДВАНЕТО СЪОБРАЗНО НЕОБХОДИМОТО КОЛИЧЕСТВО РАЗТВОР ЗА ХЕКТАР СЪГЛАСНО ДЕБИТА НА ПРЪСКАЧКАТА (Л/МИН), СКОРОСТТА И ШИРИНАТА НА МЕЖДУРЕДИЕТО, КАТО СЕ НАПРАВИ НЕОБХОДИМОТО, ЗА ДА СЕ ОСИГУРИ РАВНОМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СМЕСТА. КОЛИЧЕСТВОТО ПРОДУКТ И ОБЕМЪТ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР ТРЯБВА ДА СЪОТВЕТСТВАТ НА ПЛОЩТА, КОЯТО ЩЕ СЕ ТРЕТИРА, СЪБЛЮДАВАЙКИ ПОСОЧЕНАТА КОНЦЕНТРАЦИЯ/ДОЗА. ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: НАПЪЛНЕТЕ СЪДА, В КОЙТО ЩЕ ПРИГОТВЯТЕ РАЗТВОРА С ПОЛОВИНАТА ОТ НЕОБХОДИМАТА ВОДА. ПРИБАВЕТЕ НУЖНОТО КОЛИЧЕСТВО ОТ ПРОДУКТА И ДОПЪЛНЕТЕ ОСТАНАЛОТО КОЛИЧЕСТВО ВОДА ПРИ ПОСТОЯННО РАЗБЪРКВАНЕ.

   СМЕСИМОСТ:

   КАПИТАН 80 ВГ Е СМЕСИМ С ПОВЕЧЕТО ОТ ИЗПОЛЗВАНИТЕ В ПРАКТИКАТА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА. ВЪПРЕКИ ТОВА ПРЕДИ УПОТРЕБАТА НА СМЕСИ ДА СЕ НАПРАВИ ПРОВЕРКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА И ПОНОСИМОСТТА ИМ ОТ РАСТЕНИЯТА. ДА НЕ СЕ СМЕСВА С АЛКАЛНИ ПИРЕТРОИДИ И МИНЕРАЛНИ МАСЛА И ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ СМЕСВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ПРОДУКТИ. ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ В

   СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ:

   КАПТАН 80 ВГ НЕ ОКАЗВА ЕФЕКТ ВЪРХУ СЛЕДВАЩИТЕ КУЛТУРИ В СЕИТБООБРАЩЕНИЕТО.СЕИТБА НА СЛЕДВАЩИ КУЛТУРИ – БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ.

   СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТЪТ МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН:

   МАКСИМУМ 6 ПРИЛОЖЕНИЯ НА СЕЗОН ПРИ СЕМКОВИ ОВОЩНИ, В Т.Ч. ПРЕДЦЪФТЕЖНО ТРЕТИРАНЕ.
   ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА ПРИ ЯБЪЛКИ ОТ СОРТОВЕТЕ ДЕЛИШЪС И УАЙНСЕП И КРУШИ, СОРТОВЕ АНЖУ И БОСКОВСКА МАСЛОВКА. МАКСИМУМ 5 ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИ КОСТИЛКОВИ ОВОЩНИ НА СЕЗОН. ДА НЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ И ДРУГИ ТРЕТИРАНИЯ С ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ ФТАЛИМИДИ.


   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

    

  • Регистрации на КАПТАН 80 ВГ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Картофена мана

   Сиво гниене

   Алтернария

   Доза

   150 - 190 г/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Домати (полско производство)
   Внася се при поява на първи симптоми

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Струпясване

   Кафяво гниене

   Доза

   150 - 180 г/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   внася се преди цъфтеж: BBCH 09-69 (зелените връхчета на листата са 5 мм над люспите на пъпките – край на цъфтежа: всички венчелистчета са паднали)

   Ранно и късно кафяво гниене (Monillia spp.) внася се след цъфтеж BBCH 71-89 (размер на завръза до 10 mm; следцъфтежно окапване-консумативна зрелост: плодовете имат типичните за сорта вкус и твърдост)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сачмянка

   Кафяво гниене

   Доза

   150 - 180 г/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Ранно кафяво гниене

   Сачмянка

   Доза

   250 г/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Сачмянка (Stigmina carpophila): внася се във фаза BBCH 60-89 (първи отворени цветове – консумативна зрялост)
   Ранно и късно кафяво гниене (Monilia spp.): внася се във фаза BBCH 81-87 (начало на оцветяване – беритбена зрялост)

   Минимална употреба

   Кайсия

   Ранно кафяво гниене (Monilia spp.) Сачмянка (Stigminacarpophila) – внася се във фаза BBCH 01-11
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Струпясване

   Кафяво гниене

   Доза

   150 - 180 г/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Внася се преди цъфтеж: BBCH 09-69 (зелените връхчета на листата са 5 мм над люспите на пъпките – край на цъфтежа: всички венчелистчета са паднали)

   Ранно и късно кафяво гниене (Monillia spp.) внася се след цъфтеж BBCH 71-89 (размер на завръза до 10 mm; следцъфтежно окапване-консумативна зрелост: плодовете имат типичните за сорта вкус и твърдост)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Къдравост

   Доза

   250 г/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Кафяво гниене

   Сачмянка

   Доза

   150-180 г/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Ранно кафяво гниене

   Сачмянка

   Доза

   250 г/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 01-11 (начало на набъбването на пъпките: показват се светлокафяви люспи със светлооцветени краища- развиват се първите листа, вижда се оста на развиващия се лист)

   Сачмянка (Stigmina carpophila): внася се във фаза BBCH 60-89 (първи отворени цветове – консумативна зрялост)
   Ранно и късно кафяво гниене (Monilia spp.): внася се във фаза BBCH 81-87 (начало на оцветяване – беритбена зрялост)

   Минимална употреба

   Нектарини

   Ранно кафяво гниене (Monilia spp.) Сачмянка (Stigminacarpophila) – внася се във фаза BBCH 01-11
   Брой мин/макс приложения – 1

    

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Къдравост

   Доза

   250 г/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Сачмянка

   Кафяво гниене

   Доза

   150 - 180 г/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Ранно кафяво гниене

   Сачмянка

   Доза

   250 г/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 01-11 (начало на набъбването на пъпките: показват се светлокафяви люспи със светлооцветени краища- развиват се първите листа, вижда се оста на развиващия се лист)

   Сачмянка (Stigmina carpophila): внася се във фаза BBCH 60-89 (първи отворени цветове – консумативна зрялост)
   Ранно и късно кафяво гниене (Monilia spp.): внася се във фаза BBCH 81-87 (начало на оцветяване – беритбена зрялост)

   Минимална употреба

   Праскови

   Ранно кафяво гниене (Monilia spp.) Сачмянка (Stigminacarpophila) – внася се във фаза BBCH 01-11
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мехурки

   Доза

   250 г/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Сачмянка

   Кафяво гниене

   Доза

   150 - 180 г/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Ранно кафяво гниене

   Сачмянка

   Доза

   250 г/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 01-11 (начало на набъбването на пъпките: показват се светлокафяви люспи със светлооцветени краища)

   Сачмянка (Stigmina carpophila): внася се във фаза BBCH 60-89 (първи отворени цветове – консумативна зрялост)
   Ранно и късно кафяво гниене (Monilia spp.): внася се във фаза BBCH 81-87 (начало на оцветяване – беритбена зрялост)

   Минимална употреба

   Сливи

   Ранно кафяво гниене (Monilia spp.) Сачмянка (Stigminacarpophila) – внася се във фаза BBCH 01-11
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Къдравост

   Доза

   250 г/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Сачмянка

   Кафяво гниене

   Доза

   150 - 180 г/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Ранно кафяво гниене

   Сачмянка

   Доза

   225 г/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 01-11 (начало на набъбването на пъпките: показват се светлокафяви люспи със светлооцветени краища)

   Сачмянка (Stigmina carpophila): внася се във фаза BBCH 60-89 (първи отворени цветове – консумативна зрялост)
   Ранно и късно кафяво гниене (Monilia spp.): внася се във фаза BBCH 81-87 (начало на оцветяване – беритбена зрялост)

   Минимална употреба

   Череши

   Ранно кафяво гниене (Monilia spp.) Сачмянка (Stigminacarpophila) – внася се във фаза BBCH 01-11
   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Струпясване

   Кафяво гниене

   Доза

   150 - 180 г/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Внася се преди цъфтеж: BBCH 09-69 (зелените връхчета на листата са 5 мм над люспите на пъпките – край на цъфтежа: всички венчелистчета са паднали)

   Ранно и късно кафяво гниене (Monillia spp.) внася се след цъфтеж BBCH 71-89 (размер на завръза до 10 mm; следцъфтежно окапване-консумативна зрелост: плодовете имат типичните за сорта вкус и твърдост)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сиво гниене

   Доза

   150 г/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   при поява на първи симптоми