Препарати

КАПТАН 50 ВП

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  10.09.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на КАПТАН 50 ВП за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Фузариум

    Ризоктония

    Доза

    100 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    100г/100 кг семена за  гниене на семена и корени (Фузариум, Ризоктония) при букови и дъбови семенилища в горски разсадници.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Екскориоза

    Доза

    0.3 %

    Карантинен срок

    60 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Почвени патогени

    Доза

    200 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    200 г/100 кг семе.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Почвени патогени

    Доза

    200 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    200 г/100 кг семе.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Струпясване

    Доза

    0.2 %

    Карантинен срок

    60 дни

    Допълнителна информация

    До големина на плода “лешник”.