Препарати

КАПРЕНО СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • Съдържа и изоксадифен-етил (антидот) - 134 г/л

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

05.01.2024

 • Missing thumbnail

  МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ
  КАПРЕНО СК e системен вегетационен хербицид за извеждане на борба с едногодишни и многогодишни широколистни и едногодишни житни плевели при царевица. Продуктът е комбинация от две активни вещества с различен механизъм на действие – темботрион от групата на трикетоните и тиенкарбазон-метил от групата на сулфонилуреите, ALS инхибитор. Продуктът съдържа и антидот – изоксадифен-етил.

  УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР
  Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен до две трети от вместимостта му, като включите уреда за разбъркване. След това добавете необходимото количество прилепител. Напълнете съда с необходимия обем вода и продължете с разбъркването до приключване на пръскането.

  СМЕСИМОСТ
  При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост. Преди смесване на КАПРЕНО СК с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.

  • Регистрации на КАПРЕНО СК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   22 - 29 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   От фаза разтваряне на втори лист до фаза разтваряне на шести лист на културата ВВСН 12-16 Фаза на развитие на плевелите: втори-шести лист на широколистните и втори-четвърти лист на едногодишните житни плевели. Прилага се с прилепител Меро 200 мл/дка