Препарати

КАПАЛО

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на КАПАЛО за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Вреда

    Мрежести петна

    Доза

    100 - 133 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    прилага се във фаза на развитие на културата: братене – начало на вретенене ВВСН 25-69

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Кафява ръжда

    Септориоза

    Фузариоза по класа

    Базично гниене

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    Прилаган във фаза на развитие на културата: братене – край на цъфтежа ВВСН 25-69 прилаган във фаза на развитие на културата: братене