Препарати

КАОС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • контактно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

31.05.2024

 • Missing thumbnail

  КАОС е  вегетационен, селективен, контактен хербицид, който се поема от зелените части на плевелите. Бързо действие срещу едногодишни широколистни плевели.

  КАОС е селективен хербицид с контактно действие (основно се абсорбира през листата, но също така и през корените, подходящ за контролиране на широколистни плевели и видове от Cyperaceae – острици.

  КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ:

  Жабена лъжичка (Alisma lanceolatum, Alisma plantago-aquatica), кисела трева (Cyperus diformis), видове камъш (Scirpus juncoides, Scirpus maritimus, Schoenoplectus mucronatus), водна леща (Lemna minor), дива ряпа (Raphanus raphanistrum), татул (Datura stramonium), видове щир (Amaranthus spp.), тученица (Portulaca oleracea), прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria), черно куче грозде (Solanum nigrum), полско огнивче (Anagallis arvensis), видове лобода (Chenopodium spp.), полски синап (Sinapis arvensis), абутилон (Abutilon theophrasti).

  За постигане на максимален ефект осигурете добро покритие на третираните площи. Препорачителен работен разтвор 20-40 л/дка. Прилагането на продукта може да причини повреди в съседните култури, ако попадне върху тях.
  Максимален брой приложения 1.
  Може да се смесва с повечето от използваните в практиката продукти за растителна защита.
  Предвид множеството формулации е добре преди да се смеси да се направи тест за съвместимост между отделните продукти.

   


  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на КАОС за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни широколистни плевели

  Многогодишни широколистни плевели

  Доза

  300 - 400 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Прилага се във фаза ВВСН 13-34/ 3 листа разтворени – удължаване на междувъзлието или фаза на съединяване; междувъзличта започват да се удължават, метлицата е дълга повече от 2 мм

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни широколистни плевели

  Многогодишни широколистни плевели

  Доза

  250 - 300 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Прилага се във фаза ВВСН 15-16 (Разтворен пети – шести лист)