Препарати

КАНТИК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на КАНТИК за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Листен пригор

    Мрежести петна

    Ръжда

    Доза

    130 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 31-49 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене– видими първи осили (само при осилестите форми)) 

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Коронеста ръжда

    Доза

    130 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на изкласяването: класът напълно се е показал от влагалището на флаговия лист)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Жълта Ръжда

    Кафява ръжда

    Хелминтоспориоза

    Доза

    130 мл/дка

    Карантинен срок

    Вреда

    Септориоза

    Доза

    160 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на изкласяването: класът напълно се е показал от влагалището на флаговия лист)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Кафява ръжда

    Листен пригор

    Доза

    130 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на изкласяването: класът напълно се е показал от влагалището на флаговия лист)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Кафява ръжда

    Септориоза

    Доза

    130 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на изкласяването: класът напълно се е показал от влагалището на флаговия лист)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка