Препарати

КАМИКС 560 СЕ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  03.01.2024

  • Missing thumbnail

   Механизъм на действие :

   КАМИКС 560 СЕ е хербицид за почвено и вегетационно приложение при царевица. Активност на хербицида е комплексна, защото се осъществява посредством действие през кълна, корена, стъблото и листата на плевелите. С доза от 250 мл/дка КАМИКС успешно контролира плевелите във фаза преди поникване, но има и силно действие при вегетационното приложение и отлично поемане и транслокация в плевелите.
   Уникалното за КАМИКС е голямата продължителност на действие и на двете съставки – надхвърля 40 дни. Друго, което отличава новия продукт е, че КАМИКС не се отмива – свойството му да се концентрира в повърхностния почвен слой обуславя както продължителното му действие по цялата третира площ, така и липсата на предозиране поради отичане и задържане на водата към по-ниските части на полето. Новият продукт се отличава и с ефективността си при недостатъчна почвена влажност – това се дължи на отличната му разтворимост и директното действие на хербицида (няма трансформация на активните вещества).

   Предимства на Камикс:

   • Пълна селективност;

   • Широк спектър и отличен контрол на плевелите;

   • Ефикасност при „трудни“ почвени и климатични условия;

   • Контрол на плевелите без значение в коя фаза e културата;

   • Голяма продължителност на действие – над 40 дни;

   • Контролира плевели, резистентни към други групи хербициди;

   • При преовлажнена почва не се отмива и е напълно ефикасен и селективен;

   • Ефикасност и при недостатъчна почвена влажност.

   Съвети при приложение:

   • По-високата доза да се прилага при почви с по-тежък механичен състав и при висока степен на заплевеляване на полето (Камикс® е регистриран в доза 200 – 250 мл/дка);

   • Да се прилага върху добре обработена почва, без буци и без растителни остатъци;

   • При ниска влага на почвата и сухи условия, да се прилага ранно вегетационно за по-голяма ефикасност;

   • При заплевеляване с Бутрак (Xanthium spp.) и Паламида (Cirsium arvense), да се пръска след поникване на плевелите;

   • Ако има смесено заплевеляване от поникнали житни и широколистни видове, да се прилага до 2-ри лист на житните плевели, ако има заплевеляване само от поникнали широколистни видове, да се прилага до 4-ти лист на широколистните видове;

   • Да не се прилага при стресирана царевица;

   • Регистрации на КАМИКС 560 СЕ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    200 - 250 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Фази на приложение: ВВСН 00 (след сеитба преди поникване на културата) или ВВСН 12-15 (ранно вегетационно), до 2-ри лист на житните плевели /ВВСН 12/ и до 4-ти лист на широколистните плевели /ВВСН 14/.

    Максимален брой приложения: 1
    Количество на работния разтвор: 20 – 40 л/дка