Препарати

КАЛИФ 360 КС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • Суспензия капсули (КС)

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

19.04.2024

 • Missing thumbnail

  КАЛИФ 360 КС е почвен хербицид за приложение след сеитба, преди поникване на културното растение, за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели. Активното вещество кломазон се абсорбира от хипокотила и младите корени на плевелните растения и блокира процесите на синтез на фотосинтетични пигменти (каротеноиди). В резултат следва загиване на плевелите, често съпроводено с обезцветяване. В редки случаи, при екстремни условия като студ, суша, проливни валежи, при някои култури могат да се проявят симптоми на пожълтяване между жилките или избелване, но това не оказва влияние върху нормалното развитие на културата.

  Механизъм на действие

  Активното вещество кломазон се абсорбира от хипокотила и младите корени на плевелните растения и блокира процесите на синтез на фотосинтетични пигменти (каротеноиди). В резултат следва загиване на плевелите, често съпроводено с обезцветяване. В редки случаи, при екстремни условия като студ, суша, проливни валежи, при някои култури могат да се проявят симптоми на пожълтяване между жилките или избелване, но това не оказва влияние върху нормалното развитие на културата.

  Техника на приложение:

  механизирана наземна техника.

  Калиф 360 КС ® контролира следните плевели:

  Чувствителни плевели:

  овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), бяла куча лобода (Chenopodium album), лепка (Galium aparine), червена мъртва коприва (Lamium purpureum), полски пролез (Mercuralis annua), врабчови чревца (Stellaria media), кокоше просо (Echinochloa crus-galli), едногодишна метлица (Poa annua), тученица (Portulaca oleracea).

  По-слабо чувствителни плевели:

  росопас (Fumaria sp.), полски синап (Sinapis arvensis), самосевки на ечемик.

  Ефикасността на продукта може да бъде повлияна от сухи метеорологични условия в рамките на 2 седмици от приложението.

  Препоръки за употреба:

  • Третирайте в тихо време, без вятър и избягвайте отнасяне към съседни култури, главно люцерна и слънчоглед.
  • Като част от ротацията, е препоръчително да се аерира почвата най-скоро след прибиране на реколтата и да се извърши оран възможно най-близо до засаждането на следващата култура.

  Заместващи и съседни култури:

  В случай на пропадане на посева, не засявайте / засаждайте култура с кратък цикъл (<30 дни) след прилагане на продукта Калиф 360 КС®.

  Заместващи култури:

  В случай на пропадане на посева поради случайна причина, следните култури могат да бъдатзасети отново:
  • През есента: зимна мека пшеница и ечемик, след добра предварителна оран и при завишена посевна норма.
  • През пролетта: след добра предварителна оран и завишена посевна норма – царевица, картофи, фасул, слънчоглед.

  Смесимост:

  Относно възможностите за смесване се консултирайте със специалистите от АДАМА България ЕООД за възможни смесвания.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

   

 • Регистрации на КАЛИФ 360 КС за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  33 мл/дка

  Карантинен срок

  не се изисква

  Допълнителна информация

  Минимална употреба:

  Синап Посевна камелина Шафран Пореч Срещу Едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза преди поникване ВВСН 00-05 Брой мин/макс приложения – 1

  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да било липса на ефикасност или проявена фитотоксичност от прилагането на продукта за растителна защита Калиф 360 КС за контрол при минимални употреби.

  Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност от прилагането на продукта за растителна защита Калиф 360 КС за контрол  при минимални употреби., шафран и пореч е на лицето прилагащо продукта.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  30 мл/дка

  Карантинен срок

  не се изисква

  Допълнителна информация

  Внася се преди поникване Преди поникване ВВСН 00-05 (период на покой, клубените не покълнват – начало на образуване на корени)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  33 мл/дка

  Карантинен срок

  не се изисква

  Допълнителна информация

  Минимална употреба:

  Синап, Посевна камелина, Шафран, Пореч,

  Срещу Едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза преди поникване ВВСН 00-05 Брой мин/макс приложения – 1

  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да било липса на ефикасност или проявена фитотоксичност от прилагането на продукта за растителна защита Калиф 360 КС за контрол при минимални употреби.

  Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност от прилагането на продукта за растителна защита Калиф 360 КС за контрол  при минимални употреби., шафран и пореч е на лицето прилагащо продукта.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  33 мл/дка

  Карантинен срок

  не се изисква

  Допълнителна информация

  Внася се преди поникване ВВСН 00-05 (сухо семе-показване на първичния корен от ембриото)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  33 мл/дка

  Карантинен срок

  не се изисква

  Допълнителна информация

  Минимална употреба:

  Синап Посевна камелина Шафран Пореч Срещу Едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза преди поникване ВВСН 00-05 Брой мин/макс приложения – 1

  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да било липса на ефикасност или проявена фитотоксичност от прилагането на продукта за растителна защита Калиф 360 КС за контрол при минимални употреби.

  Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност от прилагането на продукта за растителна защита Калиф 360 КС за контрол  при минимални употреби., шафран и пореч е на лицето прилагащо продукта.

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  33 мл/дка

  Карантинен срок

  не се изисква

  Допълнителна информация

  Минимална употреба:

  Синап, Посевна камелина, Шафран, Пореч,

  Срещу Едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза преди поникване ВВСН 00-05 Брой мин/макс приложения – 1

  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да било липса на ефикасност или проявена фитотоксичност от прилагането на продукта за растителна защита Калиф 360 КС за контрол при минимални употреби.

  Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност от прилагането на продукта за растителна защита Калиф 360 КС за контрол  при минимални употреби., шафран и пореч е на лицето прилагащо продукта.