Препарати

КАЛИСТО ПЛЮС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  14.03.2024

  • Missing thumbnail

   • Механизъм и спектър на действие: КАЛИСТО ПЛЮС е  селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни широколистни плевели.

    Калисто Плюс е хербицид след поникване, одобрен за царевица срещу класически двусемеделни растения (хеноподи, нощна сенчеста, дива елда и др.), двусемеделни растения ( дива елда и др.) и трайни насаждения . при пълна безопасност по отношение на културата (включително между етапи 6/8F).

    РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ: Царевица – 200мл/дка

    Карантинен срок (дни): не се изисква


    ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

    ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

    Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на КАЛИСТО ПЛЮС за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Многогодишни широколистни плевели

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Прилага се във фаза ВВСН 12-19 (разтворен втори лист- девети лист).

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 8-40 л/дка