Препарати

КАЛАМ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.03.2024

  • Missing thumbnail

   КАЛАМ  е селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни широколистни плевели.
   Механизъм на действие:

   Тритосулфурон се поема предимно чрез листата и се придвижва както базипетално, така и акропетално в растенията до всички растежни точки, дикамба се абсорбира както чрез корените, така и чрез надземните части.

   Управление на резистентността: С цел предотвратяване развитието на резистентност на плевелите към ПРЗ се препоръчва строго спазване на всички елементи от разрешената употреба на продукта: регистрирани дози, брой приложения за един сезон, време на приложение и др. При многократно използване на вещества с един и същ механизъм на действие (според HRAC), на една и съща площ e възможно плевелите да развият устойчивост към тях, при което ефикасността им се понижава значително. По тази причина, препоръчваме редуване на активни вещества с различен механизъм на действие (различна група по HRAC). Консултирайте се с отговорните институции и търговските представители относно стратегиите за управление на резистентността. Когато е възможно, използвайте устойчиви сортове, биологични продукти /методи за борба.Отговорното управление на резистентността се насърчава с цел ефективен и дългосрочен контрол на вредителите.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

   Последействие и влияние върху следващите култури в сеитбооборота:
   Ако се наложи преораване и презасяване на третирани с Калам площи, могат да бъдат засявани всякакви култури два месеца след третирането, с изключение на захарно цвекло, рапица, грах и соя. След нормално преминала вегетация на третирана царевица и приключила жътва могат да бъдат засявани всякакви култури, включително и изключенията.

  • Регистрации на КАЛАМ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   20 - 40 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 13-16 (разтваряне на 3-ти до 6-ти лист).
   Внася се с прилепителя Деш в доза на Деш – 100 мл/дка.