Препарати

КАЗИНО РОЯЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • със системно и несистемно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

08.05.2024

 • Missing thumbnail

  КАЗИНО РОЯЛ е фунгицид със защитно и лечебно действие. В растенията се пренася трансламинарно. Съдържа активните вещества боскалид и пираклостробин. Боскалидът принадлежи към групата на карбоксамид, а пираклостробинът – към групата на  метоксикарбамата.

  Механизъм на действие:

  КАЗИНО РОЯЛ е системен фунгицид, с превантивно и лечебно действие, проникващ и с трансламинарна подвижност. Това е фунгицид, който се състои от две различни фунгицидни активни вещества, които се допълват взаимно по отношение на начина на действие, боскалид, който има системни свойства, принадлежи към химичната група на карбоксимидите (инхибира процеса на дишане в комплекс II), причинявайки инхибиране на ензима SDHI (сукцинат дехидрогеназа) и пираклостробин, който е вещество, принадлежащо към химичната група на стробилурините (предизвиква инхибиране на дишането в комплекс III (цитохром bc1 – QoI), с трансламинарна подвижност, имащо превантивно и лечебно действие, действащо на инхибират покълването и разпространението на гъбични спори.

   

  Разрешени употреби:

  При домати (на полето) за контрол на кафяви листни петна  (Alternaria spp.), в доза 150 г продукт/дка, приложена с 50-100 л/дка количество вода.
  Момент на приложение:  При поява на първи симптоми, ВВСН 20-87 (формиране на странични разклонения -70% от плодовете с типичен цвят на зреене).
  Максимален брой приложения на година: 3.
  Минимален интервал между приложенията: 8-10 дни.
  Техника за прилагане: Механизирана наземна техника
  Карантинен срок – времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: не е приложимо.

   

  Минимална употреба:

  При патладжан (на полето) за контрол на брашнеста мана  (Oidiopsis taurica), в доза 150 г продукт/дка, приложена с 50-100 л/дка количество вода.
  Момент на приложение:  При поява на първи симптоми, ВВСН 20-87 (формиране на странични разклонения -70% от плодовете с типичен цвят на зреене).
  Максимален брой приложения на година: 3.
  Минимален интервал между приложенията: 8-10 дни.
  Техника за прилагане: Механизирана наземна техника
  Карантинен срок – времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: не е приложимо. 

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на КАЗИНО РОЯЛ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Кафяви листни петна

  Доза

  150 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се При поява на първи симптоми ВВСН 20-87 (формиране на странични разклонения – 70% от плодовете с типичен цвят на зреене)

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 8-10 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  150 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Патладжан

  Срещу Брашнеста мана (Oidiopsis taurica) – внася се При поява на първи симптоми ВВСН 20-87 ( формиране на странични разклонения -70% от плодовете с типичен цвят на зреене )

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 8-10 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка