Препарати

КАГУРА

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

04.06.2024

 • Missing thumbnail

  КАГУРА е селективен системен хербицид съдържащ две активни вещества месотрион и никосулфурон за контрол на едногодишни и многогодишни широколистни и житни плевели в царевица за зърно и силаж. КАГУРА съдържа допълващи се активни вещества за осигуряване на широк спектър на действие – и двете активни вещества са системни и се абсорбират основно от листата на плевелите с допълнително поемане и от корените и нарушаващ покълването ефект. След абсорбиране от растенията, хербицидът се придвижва до меристемните зони или точките на нарастване.
  В резултат на приложението, при чувствителните плевелни видове се наблюдава хлороза, некроза и загиване.

  ПРЕСИМСТВА

  • ОД – формулация за бързо и отлично прилепване и проникване в плевелите.
  • Отличен контрол на всички икономически важни плевели включително трудните за контрол – паламида, лобода, бутрак, балур.
  • Дълъг период на приложение от 2-ри до 8-ми лист на културата.
  • Едновременна борба с поникналите към момента на пръскането плевели и с остатъчно почвено действие, което контролира вторично заплевеляване с едногодишни плевели.

   ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

  • За постигане на оптимална ефикасност, продукта трябва да се прилага при наличие на добра почвена влага, топли/влажни климатични условия и когато плевелите са в ранни фази и активно растящи.
  • Да не се прилага в царевица претърпяла стрес от абиотични фактори (суша, студ, наводнения и др.)
  • Количество работен разтвор: от 20 до 40 л/дка.
  • Опаковката да се разклати добре преди употреба.

  КУЛТУРИ И МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

  Разрешен за употреба в царевица за зърно и фураж за контрол на широколистни и житни плевели в доза 120 мл /дка с 20-40 л вода/дка. Прилагайте във фаза на културата ВВСН 12-18 (разтваряне на 2-ри – 8-ми лист накултурата), като оптималната фаза е от 4-ти до 6-ти лист на културата и ранни фази на развитие на плевелите. За постигане на оптимални резултати прилагайте при наличие на добра почвена влага, топло/влажно време и когато плевелите са в ранни фази и активен растеж, вижте “СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ” за контролираните видове плевели. Уверете се, че листата на културата и плевелите са сухи в момента на приложението и не прилагайте когато се прогнозират силни валежи или се очаква да завали скоро след приложението. При екстремни метеорологични условия може да се появи известна хлороза (лека – умерена) на листната маса на културата. Обикновено тази хлороза е преходна и няма ефект върху добива. 3
  Винаги проверявайте състоянието на културата и плевелите непосредствено преди приложението. Третирането при неблагоприятни агроклиматични условия или при суха почва може да
  доведе до по-малко надежден контрол на плевелите.

  СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ

  КАГУРА приложен в доза от 120 мл/дка контролира широк спектър от плевели включващ основни широколистни и житни плевели. Най-добър контрол на плевелите се постига в ранни фази от развитието им – между 2-ри и 4-ти лист. КАГУРА има и допълнително действие върху все още непоникналите плевели, тъй като нарушава покълването на плевелните семена.


  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на КАГУРА за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни широколистни плевели

  Едногодишни житни плевели

  Кокошо просо

  Кръвно просо (Digitaria sanguinalis)

  Setaria spp. – видове кощрява

  Полска поветица (Convolvulus arvensis)

  Паламида (Cirsium arvense)

  Sorghum halepense – балур

  Доза

  120 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Царевица
  Срещу Едногодишни широколистни и житни плевели (кокоше просо Echinochloa crus -galli, ECHCG ; кръвно просо Digitaria sanguinalis, DIGSA ; зелена кощрява Setaria viridis, SETVI) ,
  някои многогодишни широколистни (полска повитица Convolvulus arvensis CONAR, паламида Cirsium arvense, CIRAR) и житни плевели (балур Sorghum halepense, SORHA )
  – внася се във фаза ВВСН 12 -18 (разтваряне на 2-ри – 8-ми лист на културата), ранни фази от развитието на плевелите
  Да не се прилага този или друг продукт съдържащ никосулфурон повече от веднъж на три години
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20 -40 л/дка