Препарати

КАБРИО ТОП

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  05.01.2024

  • Missing thumbnail

   Кабрио топ е системно- контактен фунгицид с предпазно и лечебно действие. Неговото огромно предимство е, че действа едновременно срещу обикновена мана, брашнеста мана и сиво гниене по лозя. Освен това има допълнително действие срещу черно гниене, червен огън, екскориоза, антракноза.

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

   • Контролира трите най-важни болести по лозата с едно пръскане – обикновена мана, брашнеста мана и сиво гниене;
   • Притежава предпазно, стопиращо и лечебно действие и комбиниран механизъм на действие на двете активни вещества;
   • Контролира и има действие (по данни на фирмата) срещу болести по лозата, като екскориоза, антракноза, червен огън и черно гниене;
   • След приложение се образуват активни ядра по листата, проникващи в дълбочина и осигуряващи защита до 14 дни;
   • След пръскане се наблюдава зелен физиологичен ефект върху листата, чрез което се постига по-добра фотосинтеза, по-добро изхранване на узряващите чепки, а леторастите на лозата се изхранват по добре за презимуването им;
   • Произведеното грозде е с подобрени качествени показатели, по-висок добив и лозата е с по-добро физиологично състояние като цяло;
   • Засилва естествените защини механизми на лозата срещу биотични и абиотични стресови фактори;
   • Модерна ВГ формулация – гранули, лесни за приготвяне на работния разтвор.

   Предимства:

   • Пълен и едновременен контрол на трите най-важни болести – мана, брашнеста мана и сиво гниене;
   • Подобрено общо физиологично състояние на лозата благодарение засилването на естествените защитни механизми на растенията;
   • Дълъг период на защита в резултат образуването на активни ядра по напръсканите повърхности, от които продължително време фунгицидът прониква в дълбочина на паренхима и осигурява вътрешна защита.

  • Регистрации на КАБРИО ТОП за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   150 гр/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Вреда

   Мана

   Оидиум (брашнеста мана)

   Сиво гниене

   Доза

   200 гр/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Интервал на третиране 7-10 дни
   (150 г/дка)