Препарати

ЙОДУС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  05.01.2024

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на ЙОДУС за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Антракноза

   Струпясване

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   1 дни

   Вреда

   Огнен пригор

   Доза

   75 мл/дка

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 07-89 (начало на разпукване на пъпките: първите зелени връхчета на листата са едва видими – консумативна зрелост: плодовете имат типичните за сорта вкус и твърдост).

   Брой мин/макс приложения – 20
   Интервал между приложенията – 10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка

   Дозата от 75 мл/дка е подкрепена единствено за защитно пръскане спрямо Erwinia amylovora

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Антракноза

   Струпясване

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   1 дни

   Вреда

   Огнен пригор

   Доза

   75 мл/дка

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 07-89 (начало на разпукване на пъпките: първите зелени връхчета на листата са едва видими – консумативна зрелост: плодовете имат типичните за сорта вкус и твърдост).

   Брой мин/макс приложения – 20
   Интервал между приложенията – 10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка

   Дозата от 75 мл/дка е подкрепена единствено за защитно пръскане спрямо Erwinia amylovora

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 07-89 (начало на разпукване на пъпките: показват се зелени връхчета – плодът е готов за беритба).

   Брой мин/макс приложения – 20
   Интервал между приложенията – 10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   Марули и други салатни култури (Поле / Оранжерия)
   Внася се във фаза От ВВСН 10 (котиледоните напълно развити; нарастващия връх или същинския лист видим).

   Брой мин/макс приложения – 6
   Интервал между приложенията –7 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Антракноза

   Струпясване

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   1 дни

   Вреда

   Огнен пригор

   Доза

   75 мл/дка

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 07-89 (начало на разпукване на пъпките: първите зелени връхчета на листата са едва видими – консумативна зрелост: плодовете имат типичните за сорта вкус и твърдост).

   Брой мин/макс приложения – 20
   Интервал между приложенията – 10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка

   Дозата от 75 мл/дка е подкрепена единствено за защитно пръскане спрямо Erwinia amylovora

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Антракноза

   Струпясване

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   1 дни

   Вреда

   Огнен пригор

   Доза

   75 мл/дка

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 07-89 (начало на разпукване на пъпките: първите зелени връхчета на листата са едва видими – консумативна зрелост: плодовете имат типичните за сорта вкус и твърдост).

   Брой мин/макс приложения – 20
   Интервал между приложенията – 10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка

   Дозата от 75 мл/дка е подкрепена единствено за защитно пръскане спрямо Erwinia amylovora

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Сиво гниене

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   1 дни

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   75 мл/дка

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   Поле / Оранжерия
   Внася се от ВВСН 10 (поява на първи лист).

   Брой мин/макс приложения – 10
   Интервал между приложенията –10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка.