Препарати

ИНФИС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • SPe8-Опасен за пчелите

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

05.04.2024

 • Missing thumbnail

  Описание на препарата

  ИНФИС е пиретроиден инсектицид, който действа чрез контакт и поглъщане. Действа върху нервната система на насекомите, като модулатор на натриевите канали

  Механизъм на действие:

  ИНФИС е пиретроиден инсектицид, ефективен срещу широк спектър от вредители и с бърз ударен ефект.
  ИНФИС действа в много ниски дози чрез контакт и поглъщане, не е системен и има малко остатъци. Той засяга нервната система, като блокира предаването на нервните импулси. От друга страна има репелентно действие за насекоми, които се приближават до третираните култури и причинява загуба на апетит у засегнатите насекоми.

  Предимства:

  ИНФИС не е фитотоксичен дори при дози значително по-високи от препоръчваните. Ефективен е и при ниски температури, но при температури над 35ºC активността му намалява.
  Еволюцията на популацията на акарите трябва да се наблюдава, тъй като засяга няколко фитосеиди (хищници на акарите), които предпочитат фитофагите.

  ПРИЛОЖЕНИЕ
  ИНФИС има широк спектър на действие срещу различни вредители в голямо разнообразие от култури – тиквички, патладжани, карфиол и броколи, дини, пъпеши, краставици, ягоди, домати и маслинови дървета.

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ИНФИС за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бяла зелева пеперуда

  Гамозначна нощенка

  Египетска памукова нощенка

  Зелев молец

  Зелева листна въшка

  Зелева нощенка

  Зелена прасковена листна въшка

  Ипсилонова нощенка

  Памукова нощенка

  Репна пеперуда

  Доза

  50 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Гамозначна нощенка

  Голяма картофена въшка

  Египетска памукова нощенка

  Малка полска нощенка

  Памукова листна въшка

  Памукова нощенка

  Доза

  50 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Гамозначна нощенка

  Голяма картофена въшка

  Египетска памукова нощенка

  Зелена прасковена листна въшка

  Зимна нощенка

  Малка полска нощенка

  Памукова листна въшка

  Памукова нощенка

  Сребристо точкова нощенка

  Доза

  50 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бяла зелева пеперуда

  Гамозначна нощенка

  Египетска памукова нощенка

  Зелев молец

  Зелева листна въшка

  Зелева нощенка

  Зелена прасковена листна въшка

  Ипсилонова нощенка

  Памукова нощенка

  Репна пеперуда

  Доза

  50 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зимна нощенка

  Ипсилонова нощенка

  Памукова листна въшка

  Памукова нощенка

  Доза

  50 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Маслинов молец

  Доза

  40 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Да не се третира след края на цъфтеж.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Голяма картофена въшка

  Египетска памукова нощенка

  Зелена прасковена листна въшка

  Листни въшки

  Памукова листна въшка

  Памукова нощенка

  Доза

  50 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Гамозначна нощенка

  Египетска памукова нощенка

  Зелена прасковена листна въшка

  Зимна нощенка

  Ипсилонова нощенка

  Памукова листна въшка

  Памукова нощенка

  Доза

  50 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Гамозначна нощенка

  Египетска памукова нощенка

  Зелена прасковена листна въшка

  Памукова листна въшка

  Памукова нощенка

  Доза

  50 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелена прасковена листна въшка

  Ипсилонова нощенка

  Памукова листна въшка

  Доза

  50 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  при поява на неприятеля

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14
  Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка