Препарати

ИНТЕРЕСТ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

05.01.2024

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

 • Регистрации на ИНТЕРЕСТ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Праховита главня

  Ленточна болест

  Доза

  200 мл/100 кг семена

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)
  Максимална сеитбена норма 18 кг/ семена/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Твърда главня

  Праховита главня

  Доза

  200 мл/100 кг семена

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)
  Максимална сеитбена норма 18 кг/ семена/дка