Препарати

ИНТЕЗОЛ 250 ЕВ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  02.05.2024

  • Missing thumbnail

   ИНТЕЗОЛ 250 ЕВ е системен триазолен фунгицид за приложение при лозя, пшеница и ечемик. ИНТЕЗОЛ 250 ЕВ е фунгицид от групата на триазолите, с предпазно, лечебно и изкореняващо действие. Абсорбира от листата и стъблата и се транспортира възходящо в растението, предпазвайки новия прираст от патогена и чрез инхибиране на ергостеролната му биосинтеза той загива.

   ПРЕДИМСТВА:

   • Високо равнище на ефективност срещу широк кръг от гъбни патогени;
   • Системно действие – активното вещество тебуконазол има свойството да прониква дълбоко през епидермиса в листната тъкан;
   • Изразено действие срещу фузариум по класа;
   • Бързо се абсорбира от листата;
   • Повишава качеството на зърното.
   • Растежно реголаторно действие

   Управление на резистентността:

   Рискът за развитие на резистентност срещу DMI фунгициди е средно голям при причинителя на брашнеста мана по лоза (Uncinula nеcator). Многократното последователно прилагане на този продукт и на други средства от групата на триазолните фунгициди при едни и същи културни растения не се препоръчва поради опасност от развитие на устойчивост у причинителя на болестта (патогена). За да се избегне създаването на резистентни към триазолите форми на брашнеста мана, продукта трябва да се редува с продукти за растителна защита, които имат различен механизъм на действие. При развитие на патогени резистентни на тебуконазол действието на продукта върху тях е незадоволително. Фитотоксичност: При приложение в съответствие с инструкциите, продуктът не е фитотоксичен

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ИНТЕЗОЛ 250 ЕВ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 33-59 (третият възел е най-малко на 2 см над втория възел-край на изкласяването)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията мин/макс – 45-60
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Оидиум (брашнеста мана)

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 55-80: съцветията набъбват – цветчетата са затворени и плътно прилепнали – начало на узряване на зърната

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Интервал между приложенията мин/макс – 7-14
   Вода л/дка мин/макс – 100

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Септориоза

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията мин/макс – 45-60
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка