Препарати

ИНТЕЗОЛ 250 ЕВ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  05.01.2024

  • Missing thumbnail

   ИНТЕЗОЛ 250 ЕВ е системен триазолов фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие.

  • Регистрации на ИНТЕЗОЛ 250 ЕВ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 33-59 (третият възел е най-малко на 2 см над втория възел-край на изкласяването)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията мин/макс – 45-60
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Оидиум (брашнеста мана)

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 55-80: съцветията набъбват – цветчетата са затворени и плътно прилепнали – начало на узряване на зърната

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Интервал между приложенията мин/макс – 7-14
   Вода л/дка мин/макс – 100

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Септориоза

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията мин/макс – 45-60
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка