Препарати

ИНСЕЛО

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • Със системно действие.

 • Съдържа и мефенпирдиетил (антидот) - 112,5 г/кг

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

22.03.2024

 • Missing thumbnail

  • ИНСЕЛО е селективен, системен хербицид от групата на ALS инхибиторите, съдържащ активните вещества тиенкарбазон-метил (HRAC 2(B)) и мезосулфурон-метил (HRAC 2(B)). Попаднал върху плевелите продуктът се абсорбира бързо от листата, спира растежа и развитието им веднага и ги унищожава напълно до 4-6 седмици след пръскане. Продуктът има и почвен ефект, тъй като активното вещество тиенкарбазон-метил се поема както от листата, така и от корените и кълновете на плевелите. Визуалните признаци на хербицидното действие са пожълтяване на плевелите, хлоротични петна, последвани от некроза и пълно загиване на плевелното растение. Антидотът мефемпир-диетил осигурява селективността на продукта чрез ускоряване на метаболизма на активните вещества в житните растения.
   ИНСЕЛО контролира също така спящите меристемни тъкани, като по този начин предотвратява повторния растеж на плевелите. :

   ИНСЕЛО е хербицид със системно действие.

   РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ на Инсело :

   Мека и твърда зимна пшеница – Едногодишни житни плевели: италиански райграс, Едногодишен райграс, Див овес, Стерилен овес, Людовиков овес, Лисича опашка, Овсига, Широколистни плевели – 33.3г/дка + 100мл/дка прилепител Биопауър

   Карантинен срок (дни): не се изисква

   УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА:

   Оптималният срок за приложение на продукта е през пролетта след зимния покой. Културата да е навлязла във фаза братене. Плевелите се контролират най-добре, когато са в ранни фази на своето развитие. Да се третира в тихо време и да се избягва попадането на продукта върху съседни култури. ИНСЕЛО трябва да се прилага само при култура в добро състояние и активна вегетация. Да не се третира посев, който е подложен на някакъв стресов фактор и има забавена вегетация в резултат на засушаване или преовлажняване, измръзване, атака от болести и неприятели, недостиг на хранителни вещества, полягане, предизвикано от наводнение или проливен дъжд и други неупоменати тук фактори.

   Да не се третира веднага след период на отрицателни или близки до нулата температури, или при големи амплитуди между дневна и нощна температура.
   ИНСЕЛО се прилага с прилепител – Биопауър в доза 100 мл/дка.


   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ИНСЕЛО за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Широколистни плевели

  Райграс (Lolium sp.)

  Див овес (Avena fatua)

  Лисича опашка (Alopecurus myosuroides)

  Овсига, видове (Bromus diandrus, Bromus sterilis)

  Овчарска торбичка (Capsela bursa-pastoris)

  Лечебен росопас (Fumaria officinalis)

  Стъблообхватна мъртва коприва (Lamium amplexicaule)

  Лайка, видове (Matricaria recutita/Matricaria chamomilla)

  Полски мак (Papaver rhoeas)

  Пача трева (Polygonum aviculare)

  Дива ряпа (Raphanus raphanistrum)

  Синап, полски (Sinapis arvensis)

  Подрумче (Anthemis arvensis)

  Лепка, видове (Galium aparine/Galium sp.)

  Бръшлянолистно великденче (Veronica hederifolia)

  Полска теменуга (Viola arvensis)

  Доза

  33.3 г/дка

  Карантинен срок

  не се налага

  Допълнителна информация

  Зимна мека и твърда пшеница
  Срещу едногодишни житни плевели: италиански райграс (Lolium multiflorum), едногодишен райграс (Lolium rigidum), див овес (Avena fatua), стерилен овес (Avena sterilis L.), людовиков овес (Avena sterilis subsp. ludoviciana), лисича опашка (Alopecurus myosuroides), овсига (Bromus spp.), широколистни плевели

  Внася се във фаза ВВСН 21-32 (начало на братене: видим първи брат-удължаване на стъблото,вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел) Ранни фази от развитието на плевелите.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
  Прилага се с прилепител Биопауър (100 мл/дка)