Препарати

ИНСЕКТОЙЛ КИИ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ИНСЕКТОЙЛ КИИ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Доза

    375 - 1500 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се преди BBCH 60 (отворени първи цветове).
    Брой мин/макс приложения – 1

    Вода л/дка – 50-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Черничева щитоносна въшка

    Доза

    375 - 1500 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се преди BBCH 53 (отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори)
    Брой мин/макс приложения – 1

    Вода л/дка – 50-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Доза

    375 - 1500 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се преди BBCH 60 (отворени първи цветове).
    Брой мин/макс приложения – 1

    Вода л/дка – 50-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Черничева щитоносна въшка

    Доза

    375 - 1500 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се преди BBCH 53 (отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори)
    Брой мин/макс приложения – 1

    Вода л/дка – 50-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Черничева щитоносна въшка

    Доза

    375 - 1500 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се преди BBCH 53 (отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори)
    Брой мин/макс приложения – 1

    Вода л/дка – 50-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Черничева щитоносна въшка

    Доза

    375 - 1500 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се преди BBCH 53 (отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори)
    Брой мин/макс приложения – 1

    Вода л/дка – 50-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Калифорнийска щитоносна въшка

    Доза

    375 - 1500 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се преди BBCH 60 (отворени първи цветове).
    Брой мин/макс приложения – 1

    Вода л/дка – 50-150 л/дка