Препарати

ИНОВОР

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • Със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

08.05.2024

 • Missing thumbnail

  ИНОВОР е фунгицидна комбинация от най-съвременните и високоефективни активни вещества от групата на Стробилурините и SDHI – Пираклостробин и Флуксапироксад.

  Тези активни вещества притежават отличен синергизъм, който осигурява широк спектър на контрол на болести, със силно изразен физиологичен ефект и дълготрайно действие.

  НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ НА ПИРАКЛОСТРОБИН:

  Инхибира преноса на електрони между гъбичния цитохром bc 1, като по този начин инхибират дишането на митохондриите и причиняват смърт на гъбните клетки.

  НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ НА ФЛУКСАПИРОКСАД:

  Блокира комплекс II и нарушава доставката на енергия и биосинтеза на основни гъби изграждащи блокове.

  Двете активни вещества имат различен и взаимнодопълващ се механизъм на действие срещу едни и същи болести, което осигурява сигурен инструмент за справяне с болестите по житните култури и намалява риска от проява на резистентност.

  ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФУНГИЦИДА В РАСТЕНИЕТОИНОВОР ФУНГИЦИД

  ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФУНГИЦИДА В РАСТЕНИЕТО
  ИНОВОР ФУНГИЦИД

   

  ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФУНГИЦИДА В РАСТЕНИЕТО:

  Иновор здраво се свързва с восъчния слой на листната повърхност, което го прави устойчив на дъжд, паднал скоро след третиране. Иновор® се преразпределя в растителните части на културата, върху които не е попаднал работен разтвор.
  Молекулярният му дизайн позволява да навлезе в трансламинарния поток на растението и да се придвижва акропетално в рамките на цялата наземна вегетативна маса. Това преразпределение, заедно с високото му ниво на контрол на болести, осигурява дълготрайно защитно, стопиращо и лечебно действие, при начална поява на симптоми, като по този начин се постига надежден и дълготраен контрол на болестите.

  Ефект върху стадиите на развитие на болестта:

  Иновор е ефективен срещу най-важните вредоносни болести, но също така контролира патогените в почти всички фази от жизнения им цикъл. Факт е, че фунгицидите са различно ефикасни в определени етапи от развитието на
  патогените. Биологичната ефикасност на активното вещество в Иновор Флуксапироксад – Xemium действа в повече стадии на развитие на патогена в сравнение с други SDHI активни вещества. Той е ефикасен в повечето стадии от развитието на болестите, притежаващ поширок прозорец на приложение и по-добра гъвкавост при употреба. Иновор®* се препоръчва за превантивна употреба и в ранни фази на развитие на патогените.

  Практически предимства:

  Иновор е комбинация на Пираклостробин и Флуксапироксад, която Ви дава:

  • Комбиниран двойно системен фунгицид с предпазно, стопиращо и лечебно действие
  • Отличен контрол на най-важните вредоносни болести по житни култури
  • Последно поколение най-мобилен SDHI – Флуксапироксад, в комбинация с доказалият се в практиката Стробилурин на пазара – Пираклостробин
  • Флуксапироксад се отличава от другите SDHI активни вещества с уникална мобилност в растителните части
  • Пираклостробин (Стробилурин – F500) – най-мощният Стробилурин на пазара
  • Бързо абсорбиране от третираната листна маса
  • След третирането върху листата се образуват миниатюрни депа, от които активното вещество се отделя бавно и продължително, което обуславя голямата продължителност на действие и защита
  • Продължително предпазно действие
  • Силно изразен зелен физиологичен ефект
  • По-интензивна фотосинтеза, за по-добро хранене на растенията, за по-висок добив и по-добри качествени показатели на зърното
  • Бързо разпределение и проникване в растителните части

  Иновор ® * е фунгицид от концепцията AgCelence® на BASF за контрол на болести и допълнителни физиологични предимства:

  • По-добра жизненост и устойчивост на стресови фактори
  • По-висока ефективност на производство
  • По-високи добиви и качествени показатели на зърното

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ИНОВОР за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мрежести петна

  Доза

  50 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Вреда

  Листен пригор

  Доза

  75 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Ечемик (зимен, пролетен)
  Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа).

  Брой мин/макс приложения – 1-2 за културата.
  Интервал между приложенията – 21 дни.
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни петна

  Доза

  50 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Вреда

  Кафява ръжда

  Доза

  75 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Пшеница (зимна, пролетна, твърда, спелта)
  Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа).

  Брой мин/макс приложения – 1-2 за културата.
  Интервал между приложенията – 21 дни.
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Кафява ръжда

  Доза

  50 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Вреда

  Листен пригор

  Доза

  75 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа).

  Брой мин/макс приложения – 1-2 за културата.
  Интервал между приложенията – 21 дни.
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листни петна

  Доза

  50-100 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Вреда

  Кафява ръжда

  Доза

  75-100 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа)

  Брой мин/макс приложения – 1-2 за културата
  Интервал между приложенията – 21 дни
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Кафява ръжда

  Листни петна

  Доза

  50 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа).

  Брой мин/макс приложения – 1-2 за културата.
  Интервал между приложенията – 21 дни.
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.