Препарати

ИНДАР 5 ЕВ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ИНДАР 5 ЕВ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ранно кафяво гниене

    Доза

    150 мл/дка

    Карантинен срок

    120 дни

    Допълнителна информация

    Вная се във фаза ВВСН 57-69 (начало на цъфтеж: отваряне на чашелистчетата – край на цъфтежа: всички венчелистчета са паднали)

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка мин/макс – 35-100 л/дка

    При спазване на закона за пчеларството

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Кафяво гниене

    Късно кафяво гниене

    Ранно кафяво гниене

    Доза

    150 мл/дка

    Карантинен срок

    5 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 11-87 (развиване на първите листа; вижда се оста на развиващия се летораст -беритбена зрелост).

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

    При спазване на закона за пчеларството

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 13-80 (трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-зреене на плода и семената)

    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията – 8
    Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Струпясване

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 10-80 (фаза „миши уши“: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – плодовете са достигнали окончателния си размер)

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Кафяво гниене

    Късно кафяво гниене

    Ранно кафяво гниене

    Доза

    150 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 11-87 (развиване на първите листа; вижда се оста на развиващия се летораст -беритбена зрелост).

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

    При спазване на закона за пчеларството

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 13-80 (трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-зреене на плода и семената)

    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията – 8
    Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Струпясване

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 10-80 (фаза „миши уши“: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – плодовете са достигнали окончателния си размер)

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    75 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 13-80 (третите листа са отворени – узряване на плода) *Брой мин/макс приложения – 4

    Интервал между приложенията – 10-14
    Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

    Да не се употребява за производство на стафиди

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Струпясване

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 10-80 (фаза „миши уши“: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – плодовете са достигнали окончателния си размер)

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Кафяво гниене

    Късно кафяво гниене

    Ранно кафяво гниене

    Доза

    150 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 11-87 (развиване на първите листа; вижда се оста на развиващия се летораст -беритбена зрелост).

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

    При спазване на закона за пчеларството

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 13-80 (трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-зреене на плода и семената)

    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията – 8
    Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Кафяво гниене

    Късно кафяво гниене

    Ранно кафяво гниене

    Доза

    150 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 11-87 (развиване на първите листа; вижда се оста на развиващия се летораст -беритбена зрелост).

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

    При спазване на закона за пчеларството

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 13-80 (трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-зреене на плода и семената)

    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията – 8
    Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Кафяво гниене

    Късно кафяво гниене

    Ранно кафяво гниене

    Доза

    150 мл/дка

    Карантинен срок

    5 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 11-87 (развиване на първите листа; вижда се оста на развиващия се летораст -беритбена зрелост).

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията – 10
    Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

    При спазване на закона за пчеларството

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Струпясване

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 10-80 (фаза „миши уши“: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – плодовете са достигнали окончателния си размер)

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията – 7
    Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка