Препарати

ИНВЕСТ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  05.01.2024

  • Missing thumbnail

   ИНВЕСТ е системен (акропетално) триазолов фунгицид с предпазно и лечебно действие.

  • Регистрации на ИНВЕСТ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Праховита главня

   Ленточна болест

   Доза

   200 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)
   Максимална сеитбена норма 18 кг/ семена/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Твърда главня

   Праховита главня

   Доза

   200 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)
   Максимална сеитбена норма 18 кг/ семена/дка