Препарати

ИМПАКТ 125 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • фунгицид със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

20.05.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на ИМПАКТ 125 СК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   50 - 75 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 71-88 (първа китка: първи плод с типичен размер/първи плод с типичен размер и форма – 80% от плодовете с типичен цвят на зреене)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Кафява ръжда

   Листен пригор

   Мрежести петна

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 30-55 (начало на удължаване на стъблото: псевдостъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, върха на конуса на класа е поне 1 см над възела на братене – средата на изкласяване: половината от класа отворен) 

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Струпясване

   Доза

   15 - 25 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 67-78 (цветовете увяхват: повечето венчелистчета са опадали – плодовете са достигнали 80 % от окончателния си размер)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 80-150 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   50 - 75 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Лозя (винени сортове)
   Внася се във фаза ВВСН 60-81 (първите реси се освобождават от пъпката – начало на узряване:зърната започват да развиват характерни за сорта особености)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Жълта Ръжда

   Кафява ръжда

   Листни петна

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 30-55 (начало на удължаване на стъблото: псевдостъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, върха на конуса на класа е поне 1 см над възела на братене – средата на изкласяване: половината от класа отворен) 

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   50 - 75 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 71-88 (първа китка: първи плод с типичен размер/първи плод с типичен размер и форма – 80% от плодовете с типичен цвят на зреене)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   50 - 75 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 71-88 (първа китка: първи плод с типичен размер/първи плод с типичен размер и форма – 80% от плодовете с типичен цвят на зреене)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   15 - 25 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 67-78 (увяхване на цветовете: повечето венчелистчета са опадали – плодовете са достигнали около 80 % от окончателната си големина)

   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 80-150 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Жълта Ръжда

   Кафява ръжда

   Листни петна

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 30-55 (начало на удължаване на стъблото: псевдостъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, върха на конуса на класа е поне 1 см над възела на братене – средата на изкласяване: половината от класа отворен) 

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Струпясване

   Доза

   15 - 25 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 67-78 (цветовете увяхват: повечето венчелистчета са опадали – плодовете са достигнали 80 % от окончателния си размер)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 80-150 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 82-85 (узряване на плодовете – първите плодове със специфичния за сорта цвят)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 80-150 л/дка