Препарати

ИМАСПРО 7.5 ЕВ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • СИСТЕМНО ДЕЙСТВИЕ

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

26.04.2024

 • Missing thumbnail

  Имаспро 7,5 ЕВ Е листен селективен системен хербицид, предназначен за борба срещу едногодишни житни плевели. Разгражда се напълно и не застрашава следващите в сеитбооборота култури.

  ПРЕДИМСТВА:

  Селективност към пшеницата и ечемика. Продукта се поема бързо от листата. Дъжд паднал два часа след третиране не намалява хербицидния ефект на Имаспро 7,5 ЕВ. Контролира житните плевели до второ коляно. Разгражда се напълно и не застрашава следващите в сеитбооборота култури.

  МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

  Активното вещество на Имаспро 7,5 ЕВ прекратява асимилационните процеси на чувствителните плевели. В резултат първоначално се появява надлъжна хлороза по листата, а след това антоцианово оцветяване. Всичко това води до стопиране конкуренцията на плевелите спрямо културата по отношение на водата и хранителните вещества. В зависимост от климатичните условия плевелите загиват в рамките на 12- 18 дни.

  Високата влажност на въздуха и оптималната температура са фактори, осигуряващи по добър ефект за унищожаване на плевелите.
  Препоръчителен работен разтвор: 20-30 л/ дка.
  Да не се смесва с хормоноподобни хербициди.
  Може да се смесва с повечето от използваните в практиката продукти за растителна защита.
  Предвид множеството формулации е добре преди да се смеси да се направи тест за съвместимост между отделните продукти.


   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ИМАСПРО 7.5 ЕВ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни плевели

  Див овес (Avena fatua)

  Кокошо просо

  Кръвно просо (Digitaria sanguinalis)

  Лисича опашка (Alopecurus myosuroides)

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  не се изисква

  Допълнителна информация

  Внася се от фаза ВВСН 10-32 (първи лист от колеоптилавтория възел е най-малко на 2 см над първия възел).

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 200-400 л/дка

  УСТОЙЧИВИ ПЛЕВЕЛИ: Райграс ( Lolium sp.)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни плевели

  Див овес (Avena fatua)

  Кокошо просо

  Кръвно просо (Digitaria sanguinalis)

  Лисича опашка (Alopecurus myosuroides)

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  не се изисква

  Допълнителна информация

  Внася се от фаза ВВСН 10-32 (първи лист от колеоптилавтория възел е най-малко на 2 см над първия възел).

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 200-400 л/дка

  УСТОЙЧИВИ ПЛЕВЕЛИ: Райграс ( Lolium sp.)