Препарати

ИКУЕЙШЪН ПРО

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ИКУЕЙШЪН ПРО за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    0.04 %

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    (40 г/ дка)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    0.04 %

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    (40 г/ дка)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    0.04 %

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    (40 г/ дка)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    0.04 %

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    (40 г/ дка)