Препарати

ИГЪЛ 75 ДФ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ИГЪЛ 75 ДФ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    1.3 - 2 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Включва слабо чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели.
    Момент на приложение: разтворен първи лист- начало на удължаване на стъблото (BBCH 11-30).

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    1.3 - 2 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Включва слабо чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели.
    Момент на приложение: разтворен първи лист- начало на удължаване на стъблото (BBCH 11-30).

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    1.3 - 2 г/дка

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    1.5 - 2 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Включва слабо чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели.
    Момент на приложение: разтворен първи лист- начало на удължаване на стъблото (BBCH 11-30).