Препарати

ЗОРВЕК ЕНДАВИА

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • С комбинирано действие (системно и несистемно)

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

29.04.2024

 • Missing thumbnail

  ЗОРВЕК ЕНДАВИА е  нов революционен системен фунгицид с изключително остатъчно действие за цялостна защита на картофите срещу мана по картофите

  Начин на действие:

  ЗОРВЕК ЕНДАВИА съдържа две активни вещества с различни начини на действие:  бентиаваликарб-изопропил и  оксатиапипролин.  Оксатиапипролинът е единственият представител на новата група пиперидинил тиазол изоксазол фунгициди (FRAC код 49), които се използват за предотвратяване на разпространението на плесени (оомицети) чрез блокиране на синтеза на оксистерол протеин (OSBP). Benthiavalicarb-isopropyl принадлежи към групата на CCA фунгицидите (амиди на карбоксилната киселина) (FRAC код 40). Препоръчваме ЗОРВЕК ЕНДАВИА   да се използва в превантивни програми за растителна защита, на предписани интервали, адаптирани към натиска на заболяването.

  Предимства
  • Нова активна съставка и механизъм на действие
  • Без кръстосано съпротивление
  • Бърза устойчивост на дъжд
  • Има защитно и лечебно действие
  • Измества се системно

   

  Употреба: ЗОРВЕК ЕНДАВИА се използва върху:

  • по картофи за борба с мана по картофите ( Phytophthora infestans ) през вегетационния период BBCH 10 – до прибиране на реколтата в доза 0,4 л/дка при разход на вода 200-400 л/дка

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ЗОРВЕК ЕНДАВИА за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Доза

  40 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 10 (от клубени: първите листенца започват да нарастват) – до карантинния срок.

  Брой мин/макс приложения – 4
  Интервал между приложенията – 7-10
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка
  Интервал 7 дни – при по-силно нападение на болестта