Препарати

ЗОРВЕК ВИНАБЕЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • С комбинирано действиe

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

29.04.2024

 • Missing thumbnail

  ЗОРВЕК ВИНАБЕЛ съдържа активното вещество Зорвек™. Което е първото такова от нов клас фунгициди с несравним ефект срещу обикновени мани, причинени от клас патогени Оomycetes. Винабел™ е фунгицидна комбинация с комбинирано системно и локално-системно действие. Даваща сигурен, надежден и дълготраен контрол на мана по лозята дори при най-висок фон на зараза. Винабел™ има напълно ново биохимично действие срещу маната по лозя и няма кръстосана резистентност със съществуващи фунгициди.

  Винабел™ е фунгицидна комбинация с комбинирано системно и локално-системно действие. Даваща сигурен, надежден и дълготраен контрол на мана по лозята дори при най-висок фон на зараза. Винабел™ има напълно ново биохимично действие срещу маната по лозя и няма кръстосана резистентност със съществуващи фунгициди. Винабел™ действа в няколко фази от жизнения цикъл на патогена. По този начин е по-ефикасен от други продукти, както в борбата срещу маната, така и в продължителността на защитата.

  Зорвек™ Винабел™ се абсорбира бързо върху и във восъчния слой, както и във вътрешността (паренхимната тъкан) и не се отмива 20 минути след третиране. Това помага на фермерите да не извършват повторно третиране, ако има дъжд след повече от 20 минути.

  ЗОРВЕК ВИНАБЕЛ осигурява изключителна защита на листната маса и новия прираст за по-добро развитие и здравословно състояние на лозята, което води до по-рентабилно производство. Винабел™ елиминира развитието на болестта, което спомага за получаване на качествена продукция.

  ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

  Зорвек Винабел™ трябва да се използва само в съответствие с препоръките на този етикет или в отделното допълнително етикетиране на Кортева. Кортева не носи отговорност за загуби или щети, причинени от използването на този продукт по начин, който не е специално препоръчван от Кортева. Потребителят поема всички рискове, свързани с такова нерепоръчително използване. Зорвек Винабел™ се смесва с вода за приложение. Зорвек Винабел™ трябва да се прилага като част от сезонна програма с правилен момент на приложение, преди начало на инфекцията.

  При превантивно приложение, Зорвек Винабел ™ контролира обикновена мана по лозята. Продукти от същата химическа група със сходен начин на действие на оксатиапипролин не трябва да се прилагат повече от 1/3 от всички приложения през сезона или 2 приложения, което е по-рестриктивно. Съгласно Добрата земеделска практика, Зорвек Винабел ™ трябва да се прилага върху суха листна маса. Вижте раздела за културата на този етикет за конкретни препоръки за дозиране и минимален интервал на приложение. Използвайте достатъчно вода, за да получите цялостно и равномерно покритие.

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ЗОРВЕК ВИНАБЕЛ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Доза

  50 мл/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Винени и десертни сортове
  Внася се във фаза а BBCH 15-79 (пет листа са отворени – повечето зърна се събират, грозда се затваря).

  Брой мин/макс приложения – 2.
  Интервал между приложенията мин/макс – 10 дни.
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка.
  Да се използва количеството от общо 17 г а.в/дка (в т.ч. 2,0 г/дка оксатиапипролин + 15 г/дка зоксамид), независимо от обема на работния разтвор.