Препарати

ЗОКСИС 250 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  05.01.2024

  • Missing thumbnail

   Зоксис 250 СК е широкоспектърен фунгицид с предпазно, лечебно, изкореняващо, трансламинарно и системно действие за контрол на цели комплекси гъбни заболявания (мани, брашнести мани, ръжди, сиво гниене и др.) в зърнено житни, зеленчукови култури и ягоди. Пряко засяга чувствителните болести, като прекъсва енергетичния обмен на електрони в митохондриите и не позволява синтез на АТФ в тялото на патогена. В растенията пък засилва фотосинтезата и забавя стареенето на листата, като спомага за усвояването на хранителни вещества – страничен (нефунгициден) ефект.

  • Регистрации на ЗОКСИС 250 СК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Мана

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 10-49
   Брой мин/макс приложения – 2

   Интервал между приложенията мин/макс:7-10

   Работен разтвор 80-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Стемфилиум

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 10-93
   Брой мин/макс приложения – 2

   Интервал между приложенията мин/макс:10-14

   Работен разтвор 60-80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Черни петна

   Пръстеновидни петна

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 10-49 (котиледоните напълно развити- достигнат е типичния размер на главата).
   Брой мин/макс приложения – 2

   Интервал между приложенията мин/макс:- 10-14.

   Работен разтвор 60-80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Антракноза

   Аскохитоза

   Брашнеста мана

   Ръжда

   Сиво гниене

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 10-69 (вижда се двойка обвивни листа-край на цъфтежа)
   Брой мин/макс приложения – 2

   Интервал между приложенията мин/макс:10- 14

   Работен разтвор 60-80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Аскохитоза

   Брашнеста мана

   Мана

   Доза

   64 - 80 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 10-85 (котиледоните се разтварят напълно-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене).
   Брой мин/макс приложения – 2

   Интервал между приложенията мин/макс:7-10, 5-7, 7-10

   Работен разтвор 80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Кафяви петна

   Листна плесен

   Мана

   Доза

   70 - 80 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   70 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внесет във фаза ВВСН 10-85 (пълно разтваряне на котиледоните-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене) .
   Брой мин/макс приложения – 2

   Интервал между приложенията мин/макс – 7- 10

   Работен разтвор – 80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Кафява ръжда

   Листен пригор

   Листни петна

   Мрежести петна

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася във фаза ВВСН 32-69 (вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел-край на цъфтежа) .

   Брой мин/макс приложения – 2

   Интервал между приложенията мин/макс – 10- 14

   Работен разтвор – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Сиво гниене

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 10-69 (котиледоните са напълно разтворени-край на цъфтежа).
   Брой мин/макс приложения – 2

   Интервал между приложенията мин/макс:10- 14

   Работен разтвор 60-80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   70 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Аскохитоза

   Мана

   Доза

   70 - 80 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 10-85 (пълно разтваряне на котиледоните-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене).
   Брой мин/макс приложения – 2

   Интервал между приложенията мин/макс:7- 10; 5-7; 7-10

   Работен разтвор – 80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Пурпурни петна

   Ръжда

   Шийно гниене

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 10-49 (първи лист (> 3 см) ясно видим-листата са загинали. Върхът на луковицата е сух).
   Брой мин/макс приложения – 2

   Интервал между приложенията мин/макс:- 7-10, 10-14; 10-14; 10-14.

   Работен разтвор 30-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Алтернариоза

   Брашнеста мана

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внасят се във фаза ВВСН 10-49 (котиледоните напълно разтворени-край на нарастването на корена)
   Брой мин/макс приложения – 2

   Интервал между приложенията мин/макс:10- 14

   Работен разтвор 30-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Припламване

   Хелминтоспориоза

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 41-59 (ранна фаза на вретенене: горната част на стъблото леко удебелена-край на изметлява-нето:възелът е на еднакво ниво с ушичките на флаговия лист).

   Брой мин/макс приложения – 2

   Интервал между приложенията мин/макс – 10- 14

   Работен разтвор – 25 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Кафяви петна

   Листна плесен

   Мана

   Доза

   64 - 80 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   64 - 70 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 10-85 (пълно разтваряне на котиледоните-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене).
   Брой мин/макс приложения – 2

   Интервал между приложенията мин/макс – 7- 10

   Работен разтвор – 80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Кафяви петна

   Листна плесен

   Мана

   Доза

   70 - 80 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   64 - 70 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 10-85 (пълно разтваряне на котиледоните-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене).
   Брой мин/макс приложения – 2

   Интервал между приложенията мин/макс:7- 10

   Работен разтвор – 80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Пурпурни петна

   Ръжда

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 10-49 (първи лист (> 3 см) ясно видим-листата са загинали. Върхът на луковицата е сух).
   Брой мин/макс приложения – 2

   Интервал между приложенията мин/макс:- 7-10, 10-14; 10-14; 10-14.

   Работен разтвор 30-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Кафява ръжда

   Листни петна

   Хелминтоспориоза

   Черна стъблена ръжда

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Продукта се внася във фаза ВВСН 32-69 (вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел-край на цъфтежа) .

   Брой мин/макс приложения – 2

   Интервал между приложенията мин/макс – 10- 14

   Работен разтвор – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Аскохитоза

   Брашнеста мана

   Мана

   Доза

   64 - 80 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 10-85 (котиледоните се разтварят напълно-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене).
   Брой мин/макс приложения – 2

   Интервал между приложенията мин/макс:7-10, 5-7, 7-10

   Работен разтвор 80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Аскохитоза

   Брашнеста мана

   Мана

   Доза

   64 - 80 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 10-85 (котиледоните се разтварят напълно-50% от плодовете са с типичен цвят на зреене).
   Брой мин/макс приложения – 2

   Интервал между приложенията мин/макс:7-10, 5-7, 7-10

   Работен разтвор 80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Аскохитоза

   Доза

   64 - 70 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Брой мин/макс приложения – 2

   Интервал между приложенията мин/макс:7-10

   Работен разтвор 80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Листни петна

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася във фаза ВВСН 32-69 (вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел-край на цъфтежа) .

   Брой мин/макс приложения – 2

   Интервал между приложенията мин/макс – 10- 14

   Работен разтвор – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сиво гниене

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Васул с шушулки. Внася се във фаза ВВСН 10-69 (котиледоните са напълно разтворени-край на цъфтежа).
   Брой мин/макс приложения – 2

   Интервал между приложенията мин/макс:10- 14

   Работен разтвор 60-80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Пурпурни петна

   Ръжда

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 10-49 (първи лист (> 3 см) ясно видим-листата са загинали. Върхът на луковицата е сух).
   Брой мин/макс приложения – 2

   Интервал между приложенията мин/макс:- 7-10, 10-14; 10-14; 10-14.

   Работен разтвор 30-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 10-85 (поява на първи лист-първи плодове със специ- фичния за сорта цвят ).
   Брой мин/макс приложения – 2

   Интервал между приложенията мин/макс:7-10

   Работен разтвор 60-80 л/дка