Препарати

ЗЕТРОЛА 100 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • Селективен, системен, вегетационен хербицид

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

25.06.2023

 • Missing thumbnail

  ЗЕТРОЛА 100 ЕК е системен хербицид, който се абсорбира бързо от листа и след това се транслоцира чрез флоема и ксилема до корените, коренищата и ризомите, като предизвиква инхибиране на растежа на чувствителните плевели. Активното вещество пропаквизафоп инхибира биосинтезата на липиди в житните плевели. Мястото на действието е ензима ацетил КоА карбоксилаза. Пропаквизафоп се натрупва в меристемната тъкан на възлите, корените и ризомите, причинявайки по този начин тяхното унищожаване. Нарастването на
  третираните чувствителни плевели се прекратява незабавно. Плевелите стават червеникаво- кафяви на цвят, което показва унищожаването на тъканите в рамките на 10 до 20 дни от приложението. Транслокацията на пропаквизафоп е по-бързо, когато плевелите са в активен растеж. Дъжд паднал един час след приложението не намалява ефекта на пропаквизафоп.

  Техника на приложение за всички употреби:

  Конвенционална наземна техника. Да не се влиза в третираните площи до пълното изсъхване на третираните растения. Специфични условия, при които продукта може или не трябва да бъде употребяван, включително механизъм на действие: няма специфични условия; да се спазват мерките за безопасност при работа с продукти за растителна защита.

  Механизъм и спектър на действие:

  приложен след поникването, ЗЕТРОЛА 100 ЕК осигурява изключителен и пълен контрол върху широк спектър от едногодишни и многогодишни житни плевели.

  • Много чувствителни видове плевели ( ≥ 85 %): балур от семена и коренища (Sorghum halepense), видове овсига (Bromus ssp.), див овес (Avena fatua), зелена кощрява (Setaria viridis), сива кощрява (Setaria glauca), кокоше просо (Echinochloa crus-galli), кръвно просо (Digitaria
  sanguinalis), обикновен троскот (Cynodon dactylon), полска лисича опашка (Alopecurus myosuroides), пълзящ пирей (Agropyron repens).

  • Умерено чувствителни видове плевели (от 75% до 84%): английски райграс (Lolium perenne), италиански райграс (Lolium multiflorum).

  • Умерено устойчиви видове плевели (от 60% до 74%): едногодишна метлица (Poa annua).

  • Устойчиви плевели видове плевели (<60%): видовете власатки (Festuca ssp.), видовете острици (Cyperus ssp.) и широколистни плевели.

  Видовете полска лисича опашка (Alopecurus myosuroides) и див овес (Avena fatua) се контролират успешно при третиране с доза 10-20 г активно вещество/дка. Ефикасността на продукта в доза 80 мл/дка срещу балур (Sorghum halepense) от семена и коренища е 72,5-83,75%, т. е. при тази доза на употреба прицелният вид е умерено чувствителен.

  Действие на продукта върху следващи в сеитбооборота култури:

  Да се спазват следните интервали за сеитба след приложението на Ажил 100 ЕК за двусемеделни култури – най-малко 4 седмици след третирането; за зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, ръж и царевица) – най-малко 10 седмици след третирането; за овес – 16
  седмици след третирането. Дълбоката оран намалява отрицателното влияние на хербицида върху следващите култури в сеитбообращението.

   

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ЗЕТРОЛА 100 ЕК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни плевели

   Доза

   75 - 200 мл/дка

   Карантинен срок

   50 дни

   Допълнителна информация

   Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – внася се След ВВСН 11  – разлистен първи лист.
   75-120 мл/дка –  срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.
   100-200  мл/дка – срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;
   100-150  мл/дка – срещу балур, при височина на балура 10-20 см
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни плевели

   Доза

   75 - 200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – внася се След ВВСН 11  – –разтворен първи същински лист.
   75-120 мл/дка –  срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.
   100-200  мл/дка – срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;
   100-150  мл/дка – срещу балур, при височина на балура 10-20 см
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни плевели

   Доза

   75 - 200 мл/дка

   Карантинен срок

   50 дни

   Допълнителна информация

   Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – внася се След ВВСН 11  – първият същински лист се разтваря или се развива първото мустаче.
   75-120 мл/дка –  срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.
   100-200  мл/дка – срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;
   100-150  мл/дка – срещу балур, при височина на балура 10-20 см
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   75 - 120 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   150 - 200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото
   Внася се във фаза След ВВСН 11:
   Домати – първи същински лист на основното стъбло.
   Лук – първи лист ясно видим
   Захарно цвекло – видима първа двойка листа, все още неразтворени.
   Памук – първи същински лист разтворен

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни плевели

   Доза

   75 - 200 мл/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Допълнителна информация

   Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – внася се След ВВСН 11  – Декоративни горски дървесни видове – развитие на първите листа.
   75-120 мл/дка –  срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.
   100-200  мл/дка – срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;
   100-150  мл/дка – срещу балур, при височина на балура 10-20 см
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   150 - 200 мл/дка

   Карантинен срок

   45 дни

   Вреда

   Доза

   100 - 150 мл/дка

   Карантинен срок

   45 дни

   Допълнителна информация

   Срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см
   Внася се във фаза След ВВСН 11:
   Домати – първи същински лист на основното стъбло.
   Лук – първи лист ясно видим
   Захарно цвекло – видима първа двойка листа, все още неразтворени.
   Памук – първи същински лист разтворен

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни плевели

   Доза

   75 - 150 мл/дка

   Карантинен срок

   40 дни

   Допълнителна информация

   Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища.

   Внася се след ВВСН 11 разтваряне на първите листа на главното стъбло
   75-120 мл/дка –  срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото
   150 мл/дка срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см
   100-150  мл/дка – срещу балур, при височина на балура 10-20 см
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни плевели

   Доза

   75 - 200 мл/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Допълнителна информация

   Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – внася се След ВВСН 11  – първи същински лист разтворен.
   75-120 мл/дка –  срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.
   100-200  мл/дка – срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;
   100-150  мл/дка – срещу балур, при височина на балура 10-20 см
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни плевели

   Доза

   75 - 200 мл/дка

   Карантинен срок

   40 дни

   Допълнителна информация

   Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – внася се След ВВСН 11  –разлистен първи лист.
   75-120 мл/дка –  срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.
   100-200  мл/дка – срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;
   100-150  мл/дка – срещу балур, при височина на балура 10-20 см
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни плевели

   Доза

   75 - 200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища.

   Внася се във фаза ВВСН 00-85 покой – омекване на зърната.
   75-120 мл/дка –  срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото
   150-200 мл/дка – срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см.
   100-150  мл/дка – срещу балур, при височина на балура 10-20 см
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   75 - 120 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   150 - 200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Доза

   100 - 150 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото
   Внася се във фаза След ВВСН 11:
   Домати – първи същински лист на основното стъбло.
   Лук – първи лист ясно видим
   Захарно цвекло – видима първа двойка листа, все още неразтворени.
   Памук – първи същински лист разтворен

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни плевели

   Доза

   75 - 200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – внася се След ВВСН 11  – разтворен първи същински лист .
   75-120 мл/дка –  срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.
   150  мл/дка – срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;
   100-150  мл/дка – срещу балур, при височина на балура 10-20 см
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни плевели

   Доза

   75 - 200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – внася се След ВВСН 11  – разтворен първи същински лист .
   75-120 мл/дка –  срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.
   150  мл/дка – срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;
   100-150  мл/дка – срещу балур, при височина на балура 10-20 см
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни плевели

   Доза

   75 - 200 мл/дка

   Карантинен срок

   50 дни

   Допълнителна информация

   Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – внася се След ВВСН 11  – разлистен първи лист.
   75-120 мл/дка –  срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.
   100-200  мл/дка – срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;
   100-150  мл/дка – срещу балур, при височина на балура 10-20 см
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   75 - 120 мл/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Вреда

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   150 - 200 мл/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Вреда

   Доза

   100 - 150 мл/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Допълнителна информация

   Срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото
   Внася се във фаза След ВВСН 11:
   Домати – първи същински лист на основното стъбло.
   Лук – първи лист ясно видим
   Захарно цвекло – видима първа двойка листа, все още неразтворени.
   Памук – първи същински лист разтворен

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни плевели

   Доза

   75 - 200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – внася се След ВВСН 11  – първи същински лист на основното стъбло
   75-120 мл/дка –  срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.
   100-200  мл/дка – срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;
   100-150  мл/дка – срещу балур, при височина на балура 10-20 см
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни плевели

   Доза

   50 - 200 мл/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Допълнителна информация

   Срещу еногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища
   Внася се във фаза След ВВСН 11 разтворен първи лист.
   50 мл/дка – срещу самосевки от житни култури във фаза 3-5-ти лист на самосевките
   75-120 мл/дка  – срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото
   150-200 мл/дка  – срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см
   100-150  мл/дка – срещу балур, при височина на балура 10-20 см
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни плевели

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Допълнителна информация

   След ВВСН 11 котиледоните са напълно разтворени

   Срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото и срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см и балур – при височина на балура 10-20 см.
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни плевели

   Доза

   75 - 120 мл/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Допълнителна информация

   След ВВСН 11 разтваря се първата двойка същински листа.

   Срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото и срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см и балур – при височина на балура 10-20 см
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни плевели

   Доза

   75 - 200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – внася се След ВВСН 11  – разтворен първи същински лист .
   75-120 мл/дка –  срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.
   150  мл/дка – срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;
   100-150  мл/дка – срещу балур, при височина на балура 10-20 см
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни плевели

   Доза

   75 - 200 мл/дка

   Карантинен срок

   40 дни

   Допълнителна информация

   Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – внася се След ВВСН 11  – първи същински лист на основното стъбло.
   75-120 мл/дка –  срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.
   100-200  мл/дка – срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;
   100-150  мл/дка – срещу балур, при височина на балура 10-20 см
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни плевели

   Доза

   75 - 200 мл/дка

   Карантинен срок

   50 дни

   Допълнителна информация

   Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – внася се След ВВСН 11  – развитие на първите листа
   75-120 мл/дка –  срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.
   100-200  мл/дка – срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;
   100-150  мл/дка – срещу балур, при височина на балура 10-20 см
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка – 20-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни плевели

   Доза

   75 - 200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – внася се След ВВСН 11  – първи лист ясно видим
   75-120 мл/дка –  срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.
   100-200  мл/дка – срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;
   100-150  мл/дка – срещу балур, при височина на балура 10-20 см
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка – 20-60 л/дка