Препарати

ЗЕНКОР 600 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  22.03.2024

  • Missing thumbnail

   ТИП И НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА:

   ЗЕНКОР 600 СК е селективен, системен хербицид с почвено и вегетационно действие. Поема се както от корените на плевелите, така и от листната маса при вегетационно третиране. Продукта действа като нарушава процеса на фотосинтеза придвижвайки се по ксилема (акропетално) към листата, където се проявяват визуалните признаци на хербицидното действие.

   ПРЕДИМСТВА:

   Селективност – може да се прилага както почвено, така и вегетационно.

   • Широк спектър на контролираните плевели – широколистни и някои житни плевели.
   • Гъвкавост на приложение.

   УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:

   Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен до две трети от вместимостта му, като включите уреда за разбъркване. Допълнете съда с необходимия обем вода и продължете с разбъркването до приключване на пръскането.

   УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА ПРИ КАРТОФИ:

   Зенкор 600 СК се прилага предимно почвено преди поникване на културата и плевелите. Третиране трябва да се прави само при много добро състояние на културата. Почвено приложение: трябва да с еправи в рамките на 48 часа от окончателното загърляне и набраздяване. Вегетационната употреба се препоръчва само в краен случай за справяне с вече поникналите плевели.

    

   Доза

   • Картофи за консервиране, нишесте и посев – 90 мл/дка;
   • Пресни картофи – 70 мл/дка;
   • Пресни картофи, ранни – 60 мл/дка.

   Вегетационно приложение: към такова приложение се прибягва само в краен случай, защото Зенкор® 600 СК може да провокира различни симптоми на фитотоксичност според:

   • Сортова чувствителност;
   • Състоянието на културата;
   • Метеорологични услови (силен дъжд след употреба);
   • Смесване с други продукти.

   Никога не третирайте картофи по-големи от 5 см и не превишавайте дозата от 60 мл/дка.

   СМЕСИМОСТ:

   При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост. Преди смесването ЗЕНКОР 600 СК с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ЗЕНКОР 600 СК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Житни плевели

   Доза

   90 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внесен (преди поникване) или след прибиране на реколтата, 1 третиране с максималната доза или 2 (две) без да се надвишава максималната доза.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   46 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Еднократно приложение във фаза:

   – BBCH 00-07 (След сеитба до преди поникване),

   или

   – BBCH 12-14 (Втори същински лист – четвърти същински лист), след направата на лехи и тирове,

   или

   – BBCH 13-14 (Трети-четвърти същински лист), 20 дни след разсаждане и при добро вкореняване.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Житни плевели

   Доза

   90 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Вреда

   Житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   60 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Житни плевели

   Доза

   75 - 90 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Вреда

   Житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   45 - 60 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Житни плевели

   Доза

   90 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Допълнителна информация

   Внася се след засаждане, преди поникване на културата;

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Житни плевели

   Доза

   90 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Люцерна за семепроизводство – внесен след поникване.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   35 мл/дка

   Карантинен срок

   42 дни

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Житни плевели

   Доза

   60 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Вреда

   Житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   76 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внесен след поникване, 1 третиране с максималната доза или 2 (две) без да се надвишава максималната доза.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   35 мл/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Допълнителна информация

   Внесен във фаза BBCH 00-08 (След сеитба- предипоникване).